Nyheter

Relationerna talar för Skarpnäcksgården

Peter Starborg vid Nytida-skylt

Relationerna med gäster, myndigheter och grannar är viktiga för Skarpnäcksgården. En satsning på säkerhetshöjande åtgärder har gett gott resultat. Och gästerna trivs, konstaterar man på Skarpnäcksgårdens akutboende H-huset, ett natthärbärge för hemlösa.

Skarpnäcksgården i Stockholm består av fem enheter med olika typer av boenden för personer med missbruksproblem, samsjuklighet och psykiatriska diagnoser. Här kan man bo en längre tid, eller bara över natten om så behövs och i så fall i det så kallade H-huset.

Med sammanlagt 70 platser erbjuder H-huset akut nattlogi för hemlösa män från 20 år och uppåt. Missbruksproblematik, psykisk ohälsa, eller en kombination av båda, är inget hinder för att få plats på boendet. Den genomsnittliga boendetiden är 20 dagar.

– Vi har fyrtiofem ordinarie platser, tio tak-över-huvud-platser och femton akuta, berättar gruppchef Peter Starborg.

Stor vikt läggs vid hur man bemöter sina gäster, som man väljer att kalla boende i H-huset.

– Många trivs här eftersom man får ett gott bemötande och bra mat.

För att hantera och framförallt förebygga konflikter arbetar personalen med bland annat lågaffektivt bemötande.

Yvonne Westlin

Yvonne Westlin är boendestödjare och har arbetat på H-huset sedan 1988. Om och om igen har hon kunnat konstatera att mycket hänger på just bemötandet och att få en så bra relation som möjligt för att gästerna ska känna sig trygga.

– Jag försöker se individen och när våra boende känner det så öppnar de sig gärna. När jag får den nära kontakten, det är då jag känner att jag gör den stora skillnaden.

Samverkar för säkerhet

Skarpnäcksgårdens enheter samarbetar vid överflyttningar mellan verksamheterna och för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Samarbetet gäller även den viktiga frågan om säkerheten på och intill anläggningen. Sedan några år tillbaka har man ett speciellt säkerhetsråd. Incidenter med inslag av exempelvis hot och våld hör till bilden när det gäller verksamheter som de på Skarpnäcksgården.

– Säkerhetsrådet är till för att göra det tryggt för våra gäster, personalen och grannarna, förklarar Peter Starborg.

För att diskutera trygghetsfrågor och säkerhetsåtgärder bjuder man några gånger om året in bland annat polisen, bostadsrättsföreningar i omgivningen och ibland även andra aktörer som handlare med butiker i Skarpnäck. I säkerhetsrådets arbete ingår också att gå bevakningsronder runt anläggningen och samtidigt vara synliga och tillgängliga för samtal med boende i grannskapet.

Peter Starborg menar att man har fått bättre kontroll på säkerhetsläget, fördjupat sitt samarbete med polisen, och han tror att grannarna uppskattar det man gör.

All kompetens på plats

14 ordinarie anställda, som backas upp av tio vikarier vid behov, arbetar på H-huset som är bemannat dygnet runt. Personalen består av exempelvis undersköterskor, mentalskötare, alkohol- och drogterapeut, behandlingsassistenter och socionomer. Kunskaper finns i utländska språk som arabiska, persiska, kurdiska och engelska.

Två gånger i veckan får man besök av ett mobilt team från Pelarbackens vårdcentral som drivs speciellt för hemlösa av Ersta sjukhus. Ena gången med psykiatrisk kompetens, vid det andra tillfället med allmänmedicinsk.

De övriga enheterna på Skarpnäcksgården är Herrgården, ett stöd- och lågtröskelboende, samt E-, F- och G-husen som är HVB-hem/stödboenden. G-husets målgrupper är personer med inte bara missbruksproblematik utan också diagnoser inom bland annat autismspektrum.

Ingjuter hopp och ger hjälp

Med eftertryck påpekar gruppchef Peter Starborg att personalen hela tiden arbetar aktivt för att ingjuta framtidshopp i sina gäster och att på olika sätt hjälpa dem att ta sig vidare. Det kan vara att komma in i program för avgiftning, få träningslägenhet, eller andra åtgärder som bedöms lämpliga.

– Jobbet är som bäst när man ser dem som vill och som kämpar för att komma tillbaka till ett mer normalt liv.

Kollegan och boendestödjaren Yvonne Westlin har genom åren hunnit arbeta på alla positioner i verksamheten – från vårdbiträde till tillförordnad enhetschef. Liksom Peter Starborg stortrivs hon med jobbet att hjälpa människor i utsatta situationer och trots sin långa tjänstgöringstid har hon inga planer på att göra något annat.

– Om H-huset fortsätter att finnas i sin nuvarande form, då blir jag kvar.

Fakta Skarpnäcksgården H-huset

Lagrum: SoL 7.1.1

Målgrupp: Vuxna

Diagnoser/specialiteter: dubbeldiagnoser, missbruk

Lyssna