Läs mer

Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola, Lödöse

Grundsärskola och gymnasiesärskola, Lödöse

Om skolan

Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna som börjar hos oss ska vara inskrivna i särskolan eller gymnasiesärskolan.

Som elev hos oss får du undervisning och ett schema som passar dina speciella förutsättningar. Många av våra elever har en ganska svår skoltid bakom sig. Att vända upplevelsen av skolan till något bra är en stor och viktig uppgift för oss. För att kunna ge dig bästa möjliga skolgång börjar vi med att gå igenom vad du behöver för att trivas hos oss. Vi samtalar med exempelvis tidigare skolor, korttidsboenden, boenden och vårdnadshavare. Och vi tar inte minst reda på vilka som är dina starka sidor, intressen och drömmar för att kunna skräddarsy din skolgång så att den känns meningsfull.

Samarbete från dag ett

Vårdnadshavarna är självklara samarbetspartners och värdefulla källor till kunskap om vad våra elever behöver. Tillsammans lägger vi upp en plan för att kommunicera från dag ett på skolan. Informationsutbytet kan se väldigt olika ut. En gång per termin bjuder vi in till utvecklingssamtal vid ett tillfälle och vid ett annat till ett gemensamt föräldramöte. Det kanske också vara andra trivselaktiviteter som till exempel vernissage då eleverna visar upp vad de arbetat med under året.

Våra medarbetare

Kvaliteten på skolornas verksamhet kan hållas hög tack vare personalens samlade erfarenhet och kunskap. Här arbetar lärare, speciallärare och elevassistenter. En del har arbetat på LSS-boende i många år men är nya i skolans värld, medan andra har jobbat länge i skolan men är nya i detta sammanhang. Vi har dessutom tät kontakt med våra barnboenden här i Lödöse. Det bidrar till att vi får en god helhetsbild av hur våra elever har det.

Skolorna ligger nära varandra. En speciell egenskap med våra skolbyggnader är att man kan ha en egen ingång eller tillgång till eget klassrum och en basarbetsplats. I anslutning till skolorna ligger en större park.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Går ut på att hitta en persons färdigheter, styrkor, intressen och drömmar. Detta görs genom tätt samarbete med bland annat anhöriga och genom att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och vardag. Till exempel med scheman som fyller igen viktiga luckor för en person med bristande föreställningsförmåga.

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

hFritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Lödöse, Västra Götaland

Visa alla bilder

Fakta Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola, Lödöse

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADHD, Autism, Intellektuell funktionsnedsättning
Antal platser 17
S

Kontaktinformation

Kontakta Maria Mossberg, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Maria Mossberg, rektor:

072-584 70 69 Övriga kontaktuppgifter
Maria Mossberg, rektor
Telefon: 072-584 70 69

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15.
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola ligger i den lilla orten Lödöse. Kollektivtrafik och tågförbindelser finns till Göteborg och Trollhättan. På gångavstånd finns livsmedelsbutik, pizzerior, café, museum, fotbollsplan och ishall. I närheten finns också promenadstigar och badsjö.
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Arbetsgruppen består av lärare, speciallärare, elevassistenter samt finns tillgång till handledare och elevhälsoteam. Medarbetarna har också tillgång till många interna utbildningar som till exempel berör intellektuell funktionsnedsättning, autism, självskadebeteende, tvångssyndrom, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Nästa alla medarbetare har utbildning i Studio 3.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Som elev hos oss får du undervisning och ett schema som passar dina speciella förutsättningar. För att kunna ge dig bästa möjliga skolgång börjar vi med att gå igenom vad du behöver för att trivas hos oss.

En speciell egenskap med vår skolbyggnader är att du kan ha en egen ingång eller tillgång till eget klassrum och en basarbetsplats. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och serisamtal och sociala berättelser.