Läs mer

Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola, Lödöse

Grundsärskola och gymnasiesärskola, Lödöse

Om skolan

Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning. Eleverna som börjar hos oss ska vara inskrivna i särskolan eller gymnasiesärskolan.

Som elev hos oss får du undervisning och ett schema som passar dina speciella förutsättningar. Många av våra elever har en ganska svår skoltid bakom sig. Att vända upplevelsen av skolan till något bra är en stor och viktig uppgift för oss. För att kunna ge dig bästa möjliga skolgång börjar vi med att gå igenom vad du behöver för att trivas hos oss. Vi samtalar med exempelvis tidigare skolor, korttidsboenden, boenden och vårdnadshavare. Och vi tar inte minst reda på vilka som är dina starka sidor, intressen och drömmar för att kunna skräddarsy din skolgång så att den känns meningsfull.

Samarbete från dag ett

Vårdnadshavarna är självklara samarbetspartners och värdefulla källor till kunskap om vad våra elever behöver. Tillsammans lägger vi upp en plan för att kommunicera från dag ett på skolan. Det kan vara via mail, sms, kontaktbok, möten eller telefonsamtal. Vissa vårdnadshavare vill bli kontaktade dagligen, andra nöjer sig med till exempel ett veckobrev. Informationsutbytet kan se väldigt olika ut. En gång per termin bjuder vi in till utvecklingssamtal vid ett tillfälle och vid ett annat till ett gemensamt föräldramöte.

Våra medarbetare

Kvaliteten på skolornas verksamhet kan hållas hög tack vare personalens samlade erfarenhet och kunskap. Här arbetar lärare, speciallärare och elevassistenter. En del har arbetat på LSS-boende i många år men är nya i skolans värld, medan andra har jobbat länge i skolan men är nya i detta sammanhang. Vi har dessutom tät kontakt med våra barnboenden här i Lödöse. Det bidrar till att vi får en god helhetsbild av hur våra elever har det.

Skolorna ligger nära varandra. En speciell egenskap med våra skolbyggnader är att man kan ha en egen ingång eller tillgång till eget klassrum och en basarbetsplats. Rastrum finns förstås men vi har också spelrum och rum för att träna motoriken och för att återhämta sig. I anslutning till skolorna ligger en större park.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Går ut på att hitta en persons färdigheter, styrkor, intressen och drömmar. Detta görs genom tätt samarbete med bland annat anhöriga och genom att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och vardag. Till exempel med scheman som fyller igen viktiga luckor för en person med bristande föreställningsförmåga. Tolerans, kompromiss och acceptans är nyckelbegrepp i metoden som kallas Teacch och som vi bygger vår pedagogik på.

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Visa hela beskrivningen

hFritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Lödöse, Västra Götaland

Fakta Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola, Lödöse

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Utvecklingsstörning
Antal platser 17
S

Kontaktinformation

Kontakta Maria Mossberg, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Maria Mossberg, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Maria Mossberg, rektor
Telefon: 072-584 70 69

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15, 020-66 20 20

För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola ligger i den lilla orten Lödöse. Kollektivtrafik och tågförbindelser finns till Göteborg och Trollhättan. På gångavstånd finns livsmedelsbutik, pizzerior, café, museum, fotbollsplan och ishall. I närheten finns också promenadstigar och badsjö.
Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Arbetsgruppen består av lärare, speciallärare, elevassistenter samt finns tillgång till metodstödjare inom Teacch, Studio III och låg affektivit bemötande.

Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola på Instagram

Som elev hos oss får du undervisning och ett schema som passar dina speciella förutsättningar. För att kunna ge dig bästa möjliga skolgång börjar vi med att gå igenom vad du behöver för att trivas hos oss.

En speciell egenskap med vår skolbyggnader är att du kan ha en egen ingång eller tillgång till eget klassrum och en basarbetsplats. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och serisamtal och sociala berättelser.

Kontaktformulär och Intresseanmälan