Särskolan byter namn till anpassad skola

Den 2 juli byter särskolan namn till anpassad skola. Det beslutade riksdagen i fjol, efter att många tyckt att namnet särskola kändes omodernt och negativt. Nytida har redan bytt till de nya benämningarna på sina skolor.

Ändringarna innebär bland annat att:

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort, men elever i den anpassade skolan läser fortsatt antingen ämnen, eller, om de är på en lägre funktionsnivå, ämnesområden.

Även elevens val tas bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

Hos Skolverket kan du läsa mer om förändringen här

Nytida har fem anpassade grundskolor varav fyra också har anpassad gymnasieskola med individuellt program i samma skola. Utöver det har Nytida en anpassad grundskola i kombination med resursskola samt en anpassad gymnasieskola med både nationellt och individuellt program.

Åsa Enström är regionchef för Nytidas skolor.

˗ Särskola är ett känt begrepp för gemene man så jag tror att det under en ganska lång tid framöver kan komma att bli ganska förvirrande med namnbytet till anpassad grundskola/gymnasieskola. För vad betyder anpassad? För vem? Vad är anpassat?  Jag har dock stor förståelse för att begreppet särskola med ordet ”sär” i kombination med skola med tiden upplevts stigmatiserande, vilket är olyckligt för eleverna, kommenterar hon.

˗ En farhåga från min sida är att elevers behov kan komma att hamna i skymundan i en administrativ och politisk djungel, när skolformernas namn inte längre med självklarhet antyder att det är vitt skilda skolformer, behov och utbildningar. Vi inom Nytida skolor kommer dock fortsatt fokusera på att möta den mångfald av elever som vi har på våra skolor. Deras behov och rätt till en utbildning är vårt uppdrag oavsett vilken skolform eller namn på skolform de befinner sig i, säger Åsa Enström.

Är du intresserad av Nytidas skolor?

Lyssna