hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna
Autism
32

En arbetsplats med innehåll utifrån dina intressen

Lödöses dagliga verksamhet vänder sig till vuxna med autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

Hos oss på LSS-verksamheten Lödöse har vi flera arbetsplatser där du kan syssla med bland annat cykelreparationer, trädgårdsarbete och hantverk, demontering av elektronik och mycket annat.

Vi åker emellanåt till närbelägna naturområden för att exempelvis promenera, grilla korv eller bara ta en enkel fika.

Dagliga sysslor och aktiviteter bestämmer vi utifrån dina förutsättningar och starka sidor. Men vi är också lyhörda för vilka intressen och drömmar du har. Hos oss ska du kunna utveckla dina inneboende färdigheter för att kunna leva så självständigt som möjligt.

Aktiviteter

För att du ska få en bra balans mellan daglig verksamhet och fritid samarbetar vi med ditt boende. Här i Lödöse finns gott om fritidsaktiviteter som bland annat bibliotek, museum, fotboll, bad och ridning.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Lödöse

I Lödöse finns kollektivtrafik och tågförbindelser till Göteborg och Trollhättan dit man också kan ta sig via motorväg. I samhället finns exempelvis livsmedelsbutik, museum, pizzerior, café, fotbollsplan och ishall. I närheten har vi också promenadstigar och badsjö.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.