hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
ADD, ADHD, Autism, Downs syndrom, Dubbeldiagnoser, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Psykosociala problem, Schizofreni, Självskadebeteende
20

Öppnar i december 2020

Malmgatans DV omfattas av LSS och erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig verksamhet. Det är dina mål och drömmar som styr. Vi har som ambition att individanpassa en lämplig sysselsättning baserad på var och ens behov och intressen.

Vi har också en ambition att ha ett nära samarbete med det lokala näringslivet för att kunna bredda vårt utbud och möta varierande behov baserade på olika intresseområden. Därför kan sysselsättning komma att bli förlagd på något företag  i kommunen.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Malmgatans DV

Våra lokaler rymmer såväl olika typer av aktivitetsrum baserade på nuvarande behov, som avslappningsrum samt ett fullutrustat kök.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och adekvat utbildning. Vi arbetar både med hjärta och hjärna, det vill säga vi har kunskapen och de verktyg som behövs för att vägleda dig som kommer till oss. Vi älskar vårt jobb och vi brinner för det vi gör. Välkommen till oss på Malmgatans Daglig Verksamhet!

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.