Lenagården för vuxna

hBehandlingshem, Utredning
Vattholma, Uppsala
1 av 13 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Högspecialiserad behandling för dig med någon/några av följande diagnoser

Ångest, depression, PTSD, självskadebeteende, OCD, ätstörningar, BDD och emotionell instabilitet. Vi har stor erfarenhet av att anpassa behandling efter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autismspektrumtillstånd och ADHD. På Lenagården genomför vi även psykiatriska och psykologiska utredningar.

Våra behandlingar utgår från vad som är bäst för dig. Behandlingen utformas individuellt och alltid i samråd med dig utifrån uppdraget vi fått. Därför är det också viktigt med ett nära samarbete med uppdragsgivaren.

Vi använder strukturerade och evidensbaserade behandlingsmetoder som KBT, DBT och ACT. Behandlingen bedrivs individuellt, i grupp och som pedagogik i vardagen. Kombinationen av dessa behandlingsmetoder ger oss unika möjligheter att anpassa behandlingen efter dina speciella behov. Vår långa erfarenhet kombinerat med våra behandlingsmetoder ger oss goda förutsättningar för att uppnå resultat även vid svår och komplex psykisk problematik.

Inför en placering erbjuder vi en kostnadsfri bedömning på hemorten.

Våra behandlingar

Vi erbjuder både korta och långa placeringar.

Korta placeringar: Kan handla om psykiatrisk/psykologisk utredning; Grundlig kartläggning av svårigheter och behov av stöd. Korta specifika behandlingsinsatser eller som förberedelse inför hemkommunens/hemlandstingets öppenvårdsbehandling eller inför stödboende/psykiatriboende.

Långa placeringar: Kan vara aktuella om du har behov av en längre intensiv behandling av långvarig psykisk problematik. Under avslutningsfasen kan vi också erbjuda utslussningsinsatser, till exempel i form av återbesök, handledning av personal på boende och stöttning vid exponering i hemmiljö. Behandlingen följs upp och utvärderas kontinuerligt och detta återkopplas till såväl dig som uppdragsgivaren.

KBT: I kognitiv beteendeterapi arbetar man aktivt med de tankar, känslor och beteenden man upplever i nutid för att åstadkomma en konkret förändring i sitt liv. Exponering och strukturerade träningsprogram är en viktig aspekt för att övervinna hinder, och på Lenagården finns erfaren personal som kan hjälpa dig med detta.

DBT: Dialektisk beteendeterapi syftar främst till att minska självmords- och självskadebeteenden men även andra beteenden som stör eller försvårar behandlingen och som allvarligt påverkar livskvaliteten. På längre sikt är syftet att lära dig att hantera din vardag på ett bättre sätt, att hitta en inre känslomässig balans och få en meningsfull tillvaro.

ACT: Acceptance and commitment therapy går ut på att öka den psykologiska flexibiliteten, lära sig acceptera sina tankar och beteenden istället för att undvika dem. Med ACT får du hjälp med att välja en inriktning i ditt liv utifrån vad du värderar som viktigt, och metoden stöttar dig att agera i den riktning du valt.

Under behandlingen kan vi hjälpa till med att ordna praktikplats/arbetsträning/sysselsättning åt dig. Vi samarbetar med MISA (Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning, Arbetsinriktning) samt andra aktörer i vårt närområde.

Aktiviteter

På Lenagården har vi en Aktivitetshandledare. Vid veckans husmöte varje torsdag beslutas om gemensamma aktiviteter. Den enskilde erbjuds också individuell aktivitet på och utanför Lenagården som kan handla om allt från cirkelträning på vårt gym, ridning till att fotografera i naturen. Aktivitetshandledaren jobbar på uppdrag av Teamet där aktiviteter anpassas till den enskildes behov utifrån aktuell behandling.

Vi äter frukost, lunch och middag plus fikar i vår gemensamma matsal. Måndag till fredag lagar vår kock lunchen och förbereder middagsmaten. Helgmaten lagar våra helgarbetande behandlingsassistenter. All mat lagas alltså på Lenagården. Varje vecka har vi ett husmöte där kocken får feedback om vad de boende tycker om maten.

Lenagården är bemannad dygnet runt, året om.

Vi har inga besökstider. Anhöriga och legala företrädare är alltid välkomna men besöken behöver planeras. Vi har en särskild lägenhet tillgänglig för besökare.

Fysisk miljö

Du bor i ett eget basmöblerat rum på 15-20 kvadratmeter. Till rummet hör garderob, trinettkök, dusch och toalett. Ett ex Sängkläder och handdukar ingår. Du får gärna komplettera rummet med egna möbler, för att ditt boende ska kännas mer som hemma.

På Lenagården har du tillgång till tvättstuga, gemensam matsal, restaurangkök inklusive ett träningskök. Vi har även gym, pingisrum, yogarum, pysselrum, samtalsrum, bibliotek, musikrum, allrum och gästlägenhet.

Trädgården är stor med gott om sittplatser.

Möjlighet finns att ta med sitt husdjur om det är viktigt för att kunna ingå i behandling.

Om medarbetarna

På Lenagården finns cirka 26 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Om Lenagårdens medarbetare kan också nämnas: Vi har behandlare (steg 1-utbildade i kognitiv beteendeterapi), behandlingsassistenter, leg sjuksköterska som är medicinskt ansvarig i samarbete med leg läkare med specialistutbildning i psykiatri, leg psykolog/leg psykoterapeut, socionom och kock. Personalen handleds av leg psykolog/leg psykoterapeut/handledare. Behandlingsassistenter under kväll och natt är utbildade på följande nivåer: beroendeterapeut, undersköterska med inriktning psykiatri och psykolog.

Visa hela beskrivningen