Visa alla bilder

hBehandlingshem, Utredning

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
12
18-50 år

Unik möjlighet att hitta till ett meningsfullt liv

Lenagården är ett behandlingshem som erbjuder högspecialiserad behandling för dig med någon av följande diagnoser: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD/ADD, autismspektrumstörning, depression, ångest, personlighetsproblematik, självskadebeteende, OCD, ätstörningar och PTSD. På Lenagården genomför vi också psykiatriska och psykologiska utredningar.

Våra behandlingar utgår från vad som är bäst för dig. Behandlingen utformas individuellt och alltid i samråd med dig utifrån uppdraget vi fått. Därför är det också viktigt med ett nära samarbete med uppdragsgivaren.

Vi använder strukturerade och evidensbaserade behandlingsmetoder som KBT, DBT och ACT. Behandlingen bedrivs individuellt, i grupp och som pedagogik i vardagen. Kombinationen av dessa behandlingsmetoder ger oss unika möjligheter att anpassa behandlingen efter dina speciella behov. Vår långa erfarenhet kombinerat med våra behandlingsmetoder ger oss goda förutsättningar för att uppnå resultat även vid svår och komplex psykisk problematik.

Inför en placering erbjuder vi en kostnadsfri bedömning på hemorten.

Våra behandlingar

Vi erbjuder både korta och långa placeringar.

Korta placeringar: Kan handla om psykiatrisk/psykologisk utredning, korta specifika behandlingsinsatser eller som förberedelse inför hemkommunens/hemlandstingets öppenvårdsbehandling eller inför stödboende/psykiatriboende.

Långa placeringar: Kan vara aktuella om du har behov av en längre intensiv behandling av långvarig psykisk problematik. Under avslutningsfasen kan vi också erbjuda utslussningsinsatser, till exempel i form av återbesök, handledning av personal på boende och stöttning vid exponering i hemmiljö. Behandlingen följs upp och utvärderas kontinuerligt och detta återkopplas till såväl dig som uppdragsgivaren.

KBT: Kognitiv beteendeterapi syftar till att öka din förmåga att hantera tankar, känslor och beteenden på ett mer konstruktiva sätt. Vi använder oss bland annat av exponering och träningsprogram utifrån din speciella problematik. Syftet är att lära sig mer välfungerande beteenden och att du få en mer realistisk bild av dig själv.

DBT: Dialektisk beteendeterapi strävar främst efter att minska självmords- och självskadebeteenden. DBT används också för att minska andra beteenden som stör eller försvårar behandlingen och som allvarligt påverkar livskvaliteten. På längre sikt är syftet att lära dig att hantera din vardag på ett bättre sätt, att hitta en inre känslomässig balans och få en meningsfull tillvaro.

ACT: Acceptance and commitment therapy går ut på att öka den psykologiska flexibiliteten, lära sig acceptera sina tankar och beteenden istället för att undvika dem. Med ACT får du hjälp med att välja en inriktning i ditt liv utifrån vad du värderar som viktigt, och metoden stöttar dig att agera i den riktning du valt.

Under behandlingen kan vi hjälpa till med att ordna praktikplats/arbetsträning/sysselsättning åt dig. Vi samarbetar med MISA (Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning, Arbetsinriktning) samt andra aktörer i vårt närområde.

Aktiviteter

På Lenagården har vi ett aktivitetsråd som träffas varje torsdag och beslutar om aktiviteter. Vissa aktiviteter är schemalagda. Det kan vara till exempel ridning eller gokart. Du erbjuds också olika frivilliga aktiviteter på och utanför Lenagården som kan handla om allt från en filmkväll och cirkelträning på vårt gym till shopping- eller skidresa. En gång i månaden arrangerar vår personal en speciell aktivitet utanför Lenagården, exempelvis ett besök på Gröna Lund i Stockholm.

Vi äter frukost, lunch och middag plus fikar i vår gemensamma matsal. Måndag till fredag lagar vår kock lunchen och förbereder middagsmaten. Helgmaten lagar våra helgarbetande behandlingsassistenter. All mat lagas alltså på Lenagården. Varje vecka har vi ett husmöte där kocken får veta vad du och de andra boende tycker om maten.

Lenagården är bemannad dygnet runt, året om.

Vi har inga besökstider. Anhöriga och legala företrädare är alltid välkomna. Vi har en särskild lägenhet tillgänglig för besökare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Lenagården

Lenagården har 15 behandlingsplatser för heldygnsvård och två utslussningslägenheter där du får träna på att klara allt mer av din vardag.

Du bor i ett eget basmöblerat rum på 15-20 kvadratmeter. Till rummet hör garderob, trinettkök, dusch och toalett. Sängkläder och handdukar ingår. Du får gärna komplettera rummet med egna möbler, för att ditt boende ska kännas mer som hemma.

På Lenagården har du tillgång till tvättstuga, gemensam matsal, restaurangkök inklusive ett träningskök. Vi har även gym, pingisrum, ”vita rummet”, pysselrum, samtalsrum, bibliotek, musikrum, allrum och gästlägenheter.

Trädgården är stor med gott om sittplatser. Vi har även en hundgård.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Lenagården finns cirka 26 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Om Lenagårdens medarbetare kan också nämnas: Vi har behandlare (steg 1-utbildade i kognitiv beteendeterapi), behandlingsassistenter, leg sjuksköterska som är medicinskt ansvarig i samarbete med leg läkare med specialistutbildning i psykiatri, leg psykolog/leg psykoterapeut, socionom och kock. Personalen handleds av leg psykolog/leg psykoterapeut/handledare. Behandlingsassistenter under kväll och natt är utbildade på följande nivåer: beroendeterapeut, undersköterska med inriktning psykiatri och psykolog.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.