Nyheter

Så här kan du stötta en person med självskadebeteende

Två personer promenerar med ryggen mot kameran
man och kvinna promenerar bort med ryggar mot kamera höst

Daniel Gesslin är gruppchef och behandlingssamordnare på Nytidas behandlingshem Lenagården. Här delar han med sig av vad som är viktigt att tänka på i relationen till en person som lider av självskadebeteende.

  • Bemöt med respekt och medkänsla utan att döma. Om du dömer personen kan ni inte mötas.
  • Att självskada sig har ofta en känsloreglerade funktion. Visa att du förstår och bekräftar känslan men utan att acceptera beteendet. Försök hjälpa personen att hitta andra sätt att hantera känslorna på.
  • Var inte rädd utan våga fråga om personen självskadar sig. Det finns ingen risk att frågan förvärrar beteendet. När personen förstår att du inte är rädd för känslorna minskar skammen. 
  • Var närvarande i stunden. Visa trygghet, att du accepterar personens känsla och är beredd att ge stöd och vänta ut känslan. Sen kan ni göra något annat och då kommer förändring.
  • Ett negativt bemötande kan leda till minskad tilltro och att benägenheten att söka hjälp minskar.
  • Var försiktig med att behandla personen som alltför skör. Då riskerar du att bli för omhändertagande.
  • Bekräfta men sätt också gränser. Gör inte alltför mycket våld på dig själv.

Läs mer om hur Nytida bidrar till en bättre psykisk hälsa

En hand läggs på en kvinnas axel

Minska självskadebeteende genom att bekräfta känslan men inte agerandet

Nytidas behandlingshem Lenagården tar emot personer med självskadebeteenden, ofta i en komplex kombination med andra svårigheter.
Två personer promenerar med ryggen mot kameran

Våga fråga – viktigt för att hjälpa flickor med psykisk ohälsa

Unga flickor lider i högre grad än pojkar av psykisk ohälsa. Samhällets krav och förväntningar på flickor riskerar att leda till psykisk ohälsa, menar enhetschef Josefin Björck.
En person tittar ut genom ett immigt fönster

Flickors psykiska och fysiska hälsa hänger ihop

Lotta Dimming är sjuksköterska och möter flickor som på olika sätt lider av psykisk ohälsa. Hon menar att man måste ta ett helhetsperspektiv kring flickornas hälsa.
Två personer tittar på en whiteboard

Gylleby hjälper när den psykiska ohälsan är svår

Alla människor mår dåligt av och till under livets gång. De flesta klarar processen med egna verktyg och kan gå vidare utan allvarlig påverkan på vardagen. Men den som fastnar i ohälsa och inte längre klarar vardagslivets krav behöver professionell hjälp.
Två händer håller i en kopp

Hög risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med autism

Personer med autism lider oftare av psykisk ohälsa och har tio gånger högre risk än andra att avlida i självmord
Två personer på en fotbollsplan, en håller i en fotboll

Våga fråga när någon mår dåligt

I några av Nytdias dagliga verksamheter arbetar vi särskilt med stöd för en bättre psykisk hälsa.
En gammal persons hand undersöks av en sköterska

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar drabbas oftare av psykisk ohälsa

Tatja Hirvikoski, docent, leg psykolog, specialist i neuropsykologi vid KIND uppmanar den som drabbas av psykisk ohälsa att söka hjälp och inte ge upp.
Lyssna