Nyheter

Behandlingshemmet Lenagården hälsar politiker välkomna!

På Lenagården behandlas personer med svår psykisk problematik. Många med behov av långa behandlingsperioder. Arbetet är krävande och utmaningarna är många, även utanför behandlingen av varje enskild individ.

Lenagården ser gärna att politiker och andra beslutsfattare kommer på besök, för att få en ökad förståelse för psykisk ohälsa och de insatser som krävs. Med ett utbrett självskadebeteende bland unga ser man även behov av ökad förståelse för att samhället behöver kraften från såväl offentliga som privata aktörer.

– Först och främst önskar jag att fler fick insyn i detta tuffa men fantastiska arbete som både personal och klienter utför. Varför jag önskar få besök av just politiker är att jag är så trött på att ständigt behöva försvara privat vård. Alla är välkomna, men kanske är det allra viktigast med besök från de som fortfarande har föreställningen att privatdriven vård skulle vara sämre än den som drivs av kommun eller landsting. Jag vågar påstå att vi ofta är snäppet vassare, säger verksamhetschef Marja Gesslin.

Lyssna