Nyheter

Intensiva psykologiska behandlingsinsatser på Nytidas HVB Lenagården

Emil

På Nytidas HVB Lenagården erbjuds högspecialiserade psykologiska behandlingar för en rad psykiska besvär. Emil Ingmar, psykolog på Lenagården, berättar mer om arbetssättet, de lovande resultaten och framtidsutsikterna.

I Vattholma strax utanför Uppsala ligger Nytidas HVB Lenagården i naturskön miljö. Här erbjuds intensiva korttidsplaceringar för personer som av olika skäl inte blivit hjälpta i sina psykologiska besvär i öppenvården – såsom ångest, depression, PTSD, självskadebeteende, suicidnära handlingar, OCD, ätstörningar, BDD och emotionell instabilitet.

– Det unika med oss är just de intensivare behandlingarna, och att klienterna bor på samma ställe som de tar emot sin behandling på. Det vill säga i en miljö där de känner sig trygga och med människor de lär känna, berättar Emil Ingmar, legitimerad psykolog på Lenagården.

Effektivt program med goda resultat

Emil har arbetat på Lenagården sedan 2019. Han kom ny från sin psykologutbildning och hade läst om PTSD-behandlingar i intensivformat under studietiden.

– För mig var det självklart att introducera detta på Lenagården. Speciellt med tanke på att vi lade märke till att många av våra klienter med komplex eller allvarlig PTSD hade svårt att komma igång med själva exponeringsbehandlingen, säger Emil.

Nu har traumafokuserad KBT i intensivformat (iPE) varit en del av Lenagårdens arbetssätt i fem år, vilket givit goda resultat med kraftig symtomreduktion. Istället för två sessioner med behandlare eller psykolog i veckan, görs nu två sessioner om dagen, fyra dagar i veckan under två veckors tid.

– I praktiken går det ut på att klienten får ett tydligt och effektivt tvåveckorsprogram med ett schema från morgon till kväll. Det innehåller två sessioner dagligen, måndag till torsdag. Mellan sessionerna uppmuntras klienten till att följa ett schema som förutom måltider består av att fokusera utåt genom fysisk aktivitet eller någon annan fritidsaktivitet två gånger per dag.

– Det bedrivs forskningsstudier på just intensiv traumafokuserad KBT just nu, bland annat på Karolinska institutet, tillägger Emil.

Fler intensiva insatser under 2024

Efter flera år av lyckade resultat implementerar nu Lenagården fler intensiva insatser. Bland annat ska kartläggningsfasen efter inflyttning kortas ned för att komma in i behandlingen snabbare. Detta med hjälp av tätare kontakt med tidigare vårdgivare. Coachning och praktisk träning ska också bli en del av klienternas vardag, både vad gäller förebyggande sårbarhetsarbete och i kris.

– Vi har precis påbörjat ett komprimerat behandlingsprogram med inslag av Dialektisk beteendeterapi där klienten under 16 veckor, 5 dagar i veckan, bland annat får lära sig effektiva och adaptiva känsloregleringsstrategier, berättar Emil.

Intensiva exponeringsbehandlingar kommer också att kunna appliceras på andra tillstånd, bland annat OCD (tvångssyndrom). I särskilda fall kommer även den evidensbaserade korttidsterapin metakognitiv terapi (MCT) för ångest och depression erbjudas.

– Eftersom vi har behandling och boende under samma tak har vi möjligheten att få följa klienternas vardagsfungerande på nära håll under en längre sammanhållande period. Det gör att vi också kan genomföra neuropsykiatriska utredningar av autismspektrumtillstånd och ADHD på ett högkvalitativt sätt. Hos oss finns både psykologer, läkare, behandlingsassistenter, sjuksköterskor och behandlare som samverkar i detta syfte.

Emil menar att upplägget med intensiva faser är en väg framåt både för verksamheten och omsorgstagarna.

– Jag tror att den flexibiliteten och möjligheterna som detta innebär öppnar upp för att våra omsorgstagare ska kunna lyckas på ett sätt som de inte har kunnat göra tidigare, avslutar han.

Emil Ingmar, psykolog på Lenagården.

Lenagården ligger i Vattholma utan för Uppsala.

Boendet omringas av en lugn och naturskön miljö.

En hemlik och lugn miljö även inne. Här har alla omsorgstagare eget rum med toalett och trinettkök. Det finns också gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum och kök, samt gym, yogarum, pingisrum, musikrum, snickeri, pysselrum och bibliotek.

Läs mer om Lenagården

Lyssna