Läs mer

Nytorpsskolan, grundskola i Täby

Grundskola, Täby

Det är inte svårt

Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser inom autismspektrum och ADHD som behöver undervisning i en liten, resursstark grupp.

Små grupper

Du får undervisning i en av våra små grupper. Dessa består oftast av högst sju elever. I varje grupp arbetar en till två lärare alternativt en lärare och en pedagogisk assistent. Det är dina behov, starka sidor, intressen och drömmar som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand. Du får undervisning både i grupp och enskilt. Våra lärare har kunskapen att se vad just du behöver och du vet vem du kan fråga om hjälp.

Gott om studierum

Skolan har gott om lokaler. Det gör att vi kan låta våra elever studera enskilt och ostört, om man behöver det. Alla elever har tillgång till datorer eller surfplattor och andra pedagogiska hjälpmedel. På skolan finns ett särskilt musikrum som används både i undervisningen men också som uppehållsrum under raster. Vi har även en bildsal med stort ljusbord. Skolan består av två våningsplan. På varje plan finns ett pingisrum och spelrum med Xbox med anpassade spel.

Helhetssyn

Pedagoger och medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation. Vi strävar efter ett tätt samarbete med vårdnadshavare och övriga familjemedlemmar, men också samverkan med tidigare skola, BUP, handledare och skolhälsovård. Vi vill erbjuda ett sammanhang där eleven får uppleva framgång och känslan av att lyckas, såväl i skolsituationen som i det sociala samspelet med sin omgivning.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Om elevens vardag är så förutsägbar och begriplig som möjligt så ökar chanserna för eleven att lyckas. Metoder för att uppnå detta är tydliggörande individuella scheman, bildstöd i undervisningen, instruktioner på flera olika sätt, en vardag med återkommande rutiner med mera.

Lösningsfokuserat förhållningssätt: Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

Lågaffektivt bemötande: Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Visa hela beskrivningen

Fakta Nytorpsskolan, grundskola i Täby

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADHD, Autism
Antal platser 45
S

Kontaktinformation

Kontakta Pontus Frölund, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Pontus Frölund, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Pontus Frölund, rektor
Telefon: 070-166 58 51


För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Skolans lokaler är uppdelade på två våningsplan (åk 1-5 respektive åk 6-9).
På Nytorpsskolan ställer vi höga krav på medarbetarnas utbildning, engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. Vi har tjugo medarbetare. De har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning för skolväsendet och för social omsorg.

På Nytorpsskolan fokuserar vi på det som fungerar, hellre än på det som inte gör det.  Undervisning sker i små grupper. Pedagoger och medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation.

Kontaktformulär och Intresseanmälan