Mellansjö skola

hFritids, Grundskola, LSS-fritids
Täby, Stockholm
1 av 16 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Mellansjö skola erbjuder grundskola. Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig möjlighet att lyckas väl med din skolgång. Vi följer hela tiden upp din utveckling för att kunna planera dina studier på bästa sätt. Undervisningen på vår skola hoppas vi ska göra dig nyfiken på och intresserad av olika ämnen. Vi vill också inspirera dig att vara kreativ och skapande. Dina behov, starka sidor och intressen bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut.

Vi arbetar med åldersblandade klasser fördelade på sju grupper med åtta till tio elever i varje grupp.

Skolmiljön

I klassrummet har du en egen, avskärmad arbetsplats där du kan studera för dig själv. Du har tillgång till bärbar dator. Skolans lokaler är gjorda så att du ska känna dig trygg och veta vad som gäller. På skolan finns även salar för idrott, slöjd, musik samt bild.

Fritids

Mellansjö skola erbjuder fritids och LSS-fritids. LSS-fritids innebär korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år. För att få LSS-fritids krävs ett beslut från ungdomens LSS-handläggare/hemkommun. Fritids håller till i skolans lokaler och personalen känner du igen från skolan. Precis som i skolan vill personalen veta vad du är intresserad av för att kunna hjälpa dig att komma igång med aktiviteter som du tycker om. Fritids håller öppet på morgonen och eftermiddagen samt under lov och studiedagar. På både fritids och skola finns det gott om vuxna på plats.

Närmare information om pedagogiken

Som stöd i arbetet att utforma elevernas skolgång till det bästa har vi Nytidas ramverk för pedagogik.
Ramverket bygger på följande arbetssätt:

Tydliggörande pedagogik
Om elevens vardag är så förutsägbar och begriplig som möjligt så ökar chanserna för eleven att lyckas. Metoder för att uppnå detta är tydliggörande individuella scheman, bildstöd i undervisningen, instruktioner på flera olika sätt, en vardag med återkommande rutiner med mera.

I centrum står den enskilde elevens behov av stöd för att i så hög grad som möjligt nå undervisningens mål och för att bli så självständig som möjligt. Pedagogiken går ut på att hitta färdigheter, styrkor och intressen för att på så sätt göra innehåll och miljö tillgängligt utifrån varje individ. Tydliggörande pedagogik går ut på att i förväg kartlägga och efter hand tydligt förklara och utforma miljöer, undervisning, bemötande och vardagsmoment. Skoldagen ska vara så förutsägbar, tydlig och strukturerad som möjligt. Vi lägger stor vikt vid samarbetet mellan eleven, föräldrar och andra viktiga nyckelpersoner. Föräldrar och anhöriga är viktiga eftersom de känner sina barn bäst.  Med hjälp av tydliggörande pedagogik blir dagarnas innehåll tydligt. Både eleven och våra medarbetare vet vad som förväntas av dem.

Lågaffektivt bemötande
Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Seriesamtal och sociala berättelser
Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Lösningsinriktat förhållningssätt
Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

Fysisk miljö

Mellansjö skola ligger naturnära och intill Vallentunasjön i Täby Kyrkby. Det är cirka två och en halv kilometer till centrum med bland annat livsmedelsbutik, konditori, apotek och bibliotek. I centrum kan man också ta buss till Täby centrum och till Danderyd med anknytande tunnelbana och Roslagsbanan.

Om medarbetarna

På Mellansjö skola finns cirka 30 medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Skolans speciallärare och specialpedagoger har högskoleutbildning inom det specialpedagogiska fältet där autism är en del.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Mellansjö skola

Lyssna