Informationstillfällen inför skolvalet

Har du barn som är i behov av extra stöd? Välkommen till Mellansjö skola i Täby kyrkby för information 6 mars eller 24 april 17:00-18:00.

Informationstillfällen inför skolvalet

Har du barn som är i behov av extra stöd?
Välkommen till Mellansjö skola i Täby kyrkby för
informationstillfällen måndag 6 mars eller 24 april kl. 17:00-18:00.
Information i matsalen och rundvandring för den som önskar, väl mött!

Mellansjö skola

hFritids, Grundskola, Grundsärskola, LSS-fritids
Täby, Stockholm
1 av 17 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Mellansjö skola erbjuder grundskola och anpassad grundskola. Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig möjlighet att lyckas väl med din skolgång. Vi följer hela tiden upp din utveckling för att kunna planera dina studier på bästa sätt. Undervisningen på vår skola hoppas vi ska göra dig nyfiken på och intresserad av olika ämnen. Vi vill också inspirera dig att vara kreativ och skapande. Dina behov, starka sidor och intressen bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut.

Vi arbetar med åldersblandade klasser fördelade på sju grupper med åtta till tio elever i varje grupp.

Skolmiljön

I klassrummet har du en egen, avskärmad arbetsplats där du kan studera för dig själv. Du har tillgång till bärbar dator. Skolans lokaler är gjorda så att du ska känna dig trygg och veta vad som gäller. På skolan finns även salar för idrott, slöjd, musik samt bild.

Fritids

Mellansjö skola erbjuder fritids och LSS-fritids. LSS-fritids innebär korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år. För att få LSS-fritids krävs ett beslut från ungdomens LSS-handläggare/hemkommun. Fritids håller till i skolans lokaler och personalen känner du igen från skolan. Precis som i skolan vill personalen veta vad du är intresserad av för att kunna hjälpa dig att komma igång med aktiviteter som du tycker om. Fritids håller öppet på morgonen och eftermiddagen samt under lov och studiedagar. På både fritids och skola finns det gott om vuxna på plats.

Närmare information om pedagogiken

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

KAT-kit: Ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stöttar och motiverar personen att vara delaktig, skaffa sig inflytande och bli självständig i egna kommunikationen. Olika mätinstrument som ”temperaturskalor” eller siffror kan användas för att uttrycka känslor eller tankar.

Tydliggörande pedagogik: Går ut på att hitta en persons färdigheter, styrkor, intressen och drömmar. Detta görs genom tätt samarbete med bland annat anhöriga och genom att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och vardag. Till exempel med scheman som fyller igen viktiga luckor för en person med bristande föreställningsförmåga. Tolerans, kompromiss och acceptans är nyckelbegrepp i metoden som kallas Teacch och som vi bygger vår pedagogik på.

Lösningsinriktat förhållningssätt: Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

Lågaffektivt bemötande: Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Fysisk miljö

Mellansjö skola ligger naturnära och intill Vallentunasjön i Täby Kyrkby. Det är cirka två och en halv kilometer till centrum med bland annat livsmedelsbutik, konditori, apotek och bibliotek. I centrum kan man också ta buss till Täby centrum och till Danderyd med anknytande tunnelbana och Roslagsbana.

Om medarbetarna

På Mellansjöskolan finns cirka 40 medarbetare. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Skolans speciallärare har högskoleutbildning inom det specialpedagogiska fältet där autism är en del.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Mellansjö skola