Var och en som är i den dagliga verksamheten har sitt eget personliga schema. Arbetsdagen varierar från person till person. Den kan börja någon gång mellan 8 och 10 och slutar på eftermiddagen.

Till den dagliga verksamheten kommer en del med taxi/färdtjänst, andra tar sig hit själva eller åker kommunalt. Personer som arbetar mot att komma ut i jobb är ute på en arbetsplats i den omfattning de kan, med eller utan stödperson från verksamheten.

För dig som har ditt arbete och dina aktiviteter på plats i den dagliga verksamheten börjar dagen oftast med en gemensam samling på morgonen. Då går vi igenom dagen och ditt schema.

Individuellt schema

Varje person har sitt individuella veckoschema och dagarna kan därför se olika ut för de enskilda personerna. Exempel på aktiviteter kan vara att en samtalsgrupp har möte kring ett ämne de är intresserade av eller att en matlagningsgrupp samlas för att planera och laga gemensam lunch. De som utför jobb på uppdrag åt något företag eller organisation, som att packa eller sortera varor, gör det.

Lunch tillsammans

Lunchen äter vi tillsammans. Du kan ta med dig matlåda hemifrån eller köpa mat till självkostnadspris hos oss. Det går också bra att gå ut och äta på någon närliggande restaurang

Eftermiddagen kan till exempel innehålla ett besök på ett badhus för vattengymnastik, att teatergruppen repeterar eller att vår gemensamma kör samlas.

väg med bilder över vad som händer olika månader

Särskilda DV-inriktningar i Stockholm

Jobb och praktik

Johanna Command – verksamhetschef

Förvärvad hjärnskada och demens

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Kultur och skapande

Therese Asklöf Zagal – Verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Jeanette Åhman
Lyssna