hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
1
LSS 9§8
Barn & Unga
Autism
4

Vi stärker familjerelationerna

Villa Haglösa är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd. Här bor man upp till 18 års ålder eller så länge man går i skolan.

På Villa Haglösa stöttar vi dig steg för steg mot att bli allt mer självständig, som en förberedelse inför livet som vuxen. Vi utgår från dina behov, starka sidor, intressen och drömmar i vårt arbete. I all verksamhet tar vi hänsyn till din rätt till delaktighet och självständighet utifrån din förmåga.

Vi arbetar lösningsfokuserat och använder en tydliggörande pedagogik, Teacch (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Med Teacch får du bland annat scheman och andra hjälpmedel som underlättar din vardag.

Vi ser till helheten i ditt liv. Därför är det viktigt för oss att samarbeta med nätverket av personer runt omkring dig. Inte minst din familj. Att stärka relationerna med familjen är ett av våra mål.

Med tre tätorter nära Haglösa – Trelleborg, Svedala och Malmö – har vi tillgång till ett brett utbud aktiviteter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Villa Haglösa

Boendet Villa Haglösa är beläget i en by strax utanför Trelleborgs tätort. Du bor med eget rum i en hemtrevlig miljö med plats för fyra boende. Villan är omgiven av trädgård och med utsikt över fälten. Härifrån når man hav och skog med en kort bilresa. Haglösa ligger nära Malmö och Svedala.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.