hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
LSS 9§8
Barn & Unga
Autism
5

LSS-boende i Taberg

LSS-boendet Berget vänder sig till barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Målet är att ge dig en trygg och stimulerande uppväxt där du blir allt mer självständig. För att kunna ge dig rätt stöd, och ordna passande aktiviteter, tar vi inte bara reda på dina behov utan också vilka starka sidor du har. Vi vill också veta vad du är intresserad av och vad du drömmer om. Vi arbetar med en pedagogik som bygger på att vi är tydliga och har ett lugnt och tryggt bemötande. Du har rätt att vara med och bestämma och vi är noga med att lyssna på vad du tycker och vill. Tillsammans gör vi en genomförandeplan och vi vill ha ett nära samarbete med dina vårdnadshavare för att kunna ge dig ett så bra stöd som möjligt.

Tydligt med Teacch

På boendet använder vi visuell tydliggörande kommunikation och motivationsprogram enligt Teacch, Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. Det innebär att vi gör miljöer, aktiviteter och vardagsmoment förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. Detta uttrycks exempelvis genom ett schema som i skrift, bild eller med hjälp av föremål som gör det tydligt vad som kommer att hända under dagen, liksom olika sätt att organisera vardagen.

Aktiviteter

Aktiviteterna utformar vi efter dina behov och vad du vill göra. Här har du möjlighet att till exempel bada, se på film och spela TV-spel, motionera och idrotta, pyssla och rida, för att nämna några exempel. Vi gör även utflykter och har aktiviteter på helgerna. Du får också vara med och hjälpa till med hushållsysslor, ett sätt att förbereda sig för livet som vuxen.

Skola

Du blir erbjuden en elevplats i verksamhetens egen fristående skola här i Taberg, Hyddans skola. Skolan omfattar grund- och grundsärskola med årskurserna 1-9 och gymnasiesärskola med individuella programmet. Skolan och Berget har samma pedagogiska grund och ett nära samarbete.

Mat, tand- och sjukvård

Maten är näringsriktig och varierad och tillagas på boendet. Vi tar självklart hänsyn till de krav du kan ha på specialdiet. Bergets barn och ungdomar får tandvård på Norrahammars vårdcentral med tandläkare som har kunskap om våra boendes förutsättningar. Berget har egen sjuksköterska och tillgång till sjuksköterskejour all obekväm tid. Sjuksköterskan samarbetar med habilitering, BUP samt vårdnadshavare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Berget

Berget är en villa på cirka 400 kvadratmeter belägen i ett lugnt småhusområde i Taberg. Du bor i ett eget rum och har tillgång till hobby-/lekrum och trädgård.

Det finns buss- och tågförbindelser med Jönköping samt tätortstrafik i Taberg.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: vi har egen sjuksköterska.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.