Berget barn- och ungdomsboende

hBarn- och ungdomsboende
Taberg, Jönköping

Om verksamheten

Bergets LSS-boende vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Målet är att ge dig det stöd du behöver för att bli allt mer självständig och förberedd för livet som vuxen. För att kunna ge dig rätt stöd, och ordna passande aktiviteter, tar vi inte bara reda på dina behov utan också vilka starka sidor du har. Vi vill också veta vad du är intresserad av och vad du drömmer om. Vi arbetar med en pedagogik som bygger på att vi skapar en tydlig miljö omkring dig och att vi har ett lugnt och tryggt bemötande. Vi använder oss av Nytidas pedagogiska ramverk som bygger på en personlig pedagogik genom tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och en helhetssyn.

Du blir erbjuden en elevplats i verksamhetens egen fristående skola här i Taberg, Hyddans skola. Skolan omfattar grund- och grundsärskola med årskurserna 1-9 och gymnasiesärskola med individuella programmet.

Måltider

Alla måltider lagas hos oss på Berget. Vi tar självklart hänsyn till de krav du kan ha på specialdiet.

Fysisk miljö

Berget är en villa på cirka 400 kvadratmeter belägen i ett lugnt småhusområde i Taberg. Du bor i ett eget rum och har tillgång till hobby-/lekrum och trädgård.

Det finns buss- och tågförbindelser med Jönköping samt tätortstrafik i Taberg.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: vi har egen sjuksköterska.

Visa hela beskrivningen