Texavägen barn- och ungdomsboende

hBarn- och ungdomsboende
Taberg, Jönköping

Om verksamheten

Texavägens LSS-boende vänder sig till barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Målet är att ge dig stödet du behöver för att bli allt mer självständig och förberedd för livet som vuxen. För att kunna ge dig rätt stöd, och ordna passande aktiviteter, tar vi reda på inte bara dina behov utan också vilka starka sidor du har. Vi vill också veta vad du är intresserad av och vad du drömmer om. Vi arbetar med en pedagogik som bygger på att vi skapar en tydlig miljö omkring dig och att vi har ett lugnt och tryggt bemötande.

Du blir erbjuden en elevplats i verksamhetens egen fristående skola här i Taberg, Hyddans skola. Skolan omfattar grund- och grundsärskola med årskurserna 1-9 och gymnasiesärskola med individuella programmet.

Måltider

Alla måltider lagas hos oss på Texavägen. Vi tar självklart hänsyn till de krav du kan ha på specialdiet.

Fysisk miljö

Boendet är en suterrängvilla belägen i ett lugnt småhusområde i Taberg. Du bor i eget rum. På boendet finns också hobby-/lekrum, kök och trädgård. Vi har goda buss- och tågförbindelser med Jönköping.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen