Tullportsgatans barn- och ungdomsboende

hBarn- och ungdomsboende
Jönköping

Om verksamheten

Tullportsgatan är ett LSS-boende som vänder sig till barn- och ungdomar med autismspektrumtillstånd men som också kan ha en lindrig utvecklingsstörning.

Målet är att ge dig stödet du behöver för att bli allt mer självständig och förberedd för livet som vuxen. För att kunna ge dig rätt stöd, och ordna passande aktiviteter, tar vi inte bara reda på dina behov utan också vilka starka sidor du har. Vi vill också veta vad du är intresserad av och vad du drömmer om. Vi arbetar med en pedagogik som bygger på att vi skapar en tydlig miljö omkring dig och att vi har ett lågaffektivt bemötande. Boendet är bemannat dygnet runt, året om.

Du blir erbjuden en elevplats i verksamhetens egen fristående skola i Taberg, Hyddans skola. Skolan omfattar grund- och grundsärskola med årskurserna 1-9 och gymnasiesärskola med individuella programmet. Vi samarbetar också med kommunala och fristående gymnasieskolor. På fritiden har du gott om aktiviteter att välja mellan i Jönköping.

Fysisk miljö

Fysisk miljö och faciliteter

Boendet ligger centralt i Jönköpings stadskärna. Du bor i ett eget rum och på boendet finns också rum för gemensamma aktiviteter och umgänge. Med vårt läge har vi nära till samhällsservice, butiker, kommunikationer och annat som en stad erbjuder.

Om medarbetarna

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen