hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
LSS 9§8
Barn & Unga
Autism
4
12-21

LSS-boende i Jönköping

Tullportsgatan är ett LSS-boende som vänder sig till barn- och ungdomar med autismspektrumtillstånd men som också kan ha en lindrig utvecklingsstörning.

Målet är att ge dig stödet du behöver för att bli allt mer självständig och förberedd för livet som vuxen. För att kunna ge dig rätt stöd, och ordna passande aktiviteter, tar vi inte bara reda på dina behov utan också vilka starka sidor du har. Vi vill också veta vad du är intresserad av och vad du drömmer om. Vi arbetar med en pedagogik som bygger på att vi skapar en tydlig miljö omkring dig och att vi har ett lågaffektivt bemötande. Boendet är bemannat dygnet runt, året om.

Du blir erbjuden en elevplats i verksamhetens egen fristående skola i Taberg, Hyddans skola. Skolan omfattar grund- och grundsärskola med årskurserna 1-9 och gymnasiesärskola med individuella programmet. Vi samarbetar också med kommunala och fristående gymnasieskolor. På fritiden har du gott om aktiviteter att välja mellan i Jönköping.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Tullportsgatans BOU

Fysisk miljö och faciliteter

Boendet ligger centralt i Jönköpings stadskärna. Du bor i ett eget rum och på boendet finns också rum för gemensamma aktiviteter och umgänge. Med vårt läge har vi nära till samhällsservice, butiker, kommunikationer och annat som en stad erbjuder.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.