hGruppbostad

Egen regi
LSS 9§9
Vuxna
Autism
5

LSS-boende i Västra Götaland

Trädvägens LSS-gruppboende vänder sig till vuxna med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning.

Individen i fokus

Vi har ett nära samarbete med en daglig verksamhet i Lödöse, cirka en halv mil härifrån. Utifrån dina unika intressen, drömmar, behov och styrkor planerar du och vi tillsammans för passande såväl daglig sysselsättning som fritidsaktiviteter. Med en genomtänkt individuell planering blir varje ny dag lättare att se framför sig. Du känner dig tryggare och kan enklare utveckla dina förmågor och bli allt mer självständig. Målet för oss är att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

I ett gruppboende har du frihet att välja om du vill umgås med andra eller vara för dig själv i egna lägenheten. På Trädvägen har du även en privat altan och kan utnyttja vår stora trädgård. Under dygnets alla timmar finns personal på plats. Med gruppbostadens egen buss kan vi erbjuda dig skjuts på fritiden men också för att komma till och från din dagliga verksamhet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trädvägen

Trädvägens gruppboende vänder sig till vuxna med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning.

Vi har ett nära samarbete med en daglig verksamhet i Lödöse, cirka en halv mil härifrån. Utifrån dina unika intressen, drömmar, behov och styrkor planerar du och vi tillsammans för passande såväl daglig sysselsättning som fritidsaktiviteter. Med en genomtänkt individuell planering blir varje ny dag lättare att se framför sig. Du känner dig tryggare och kan enklare utveckla dina förmågor och bli allt mer självständig. Målet för oss är att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

I ett gruppboende har du frihet att välja om du vill umgås med andra eller vara för dig själv i egna lägenheten. På Trädvägen har du även en privat altan och kan utnyttja vår stora trädgård. Under dygnets alla timmar finns personal på plats. Med gruppbostadens egen buss kan vi erbjuda dig skjuts på fritiden men också för att komma till och från din dagliga verksamhet.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.