Rånäs Lanternan viss annan heldygnsvård

hHem för viss annan heldygnsvård, Särskilt boende
RÅNÄS, Norrtälje, Stockholm
1 av 6 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Vi erbjuder omvårdnad i en lugn och lantlig slottsmiljö, för personer med psykisk ohälsa. Verksamhetens lokaler totalrenoverades under 2018.

Nytida Rånäs Lanternan erbjuder heldygnsvård, exempelvis i samband med utredning, för kartläggning av behov eller i väntan på en permanent boendelösning. Vi vänder oss primärt till personer med någon form av psykisk ohälsa, så som exempelvis psykosproblematik, affektiva sjukdomar eller olika former av neuropsykiatriska diagnoser. Vi tar emot personer från 21 år och uppåt, oberoende av könstillhörighet.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen utifrån tillstånd för viss annan heldygnsvård, enligt SoL 7.1.3, men det finns även möjlighet till plats med tillstånd för boende med särskild service, enligt SoL. 7.1.2.

Arbetssätt

Vi utgår från ett återhämtningsperspektiv, med en stark tro på att återhämtning är möjlig för alla. En förtroendefull relation mellan brukare och omsorgspersonal är av största vikt, för att erbjudet stöd också ska upplevas som stödjande. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där varje brukare har en kontaktperson som tillsammans med brukaren planerar och följer upp erbjudna insatser.

I enlighet med ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi i huvudsak på resurser och styrkor som brukaren har med sig. Vårt viktigaste uppdrag är att nyfiket utforska de värden som är centrala för varje brukare, för att därefter ha dessa som utgångspunkt då insatserna formuleras.

Personalgruppens kompetens inom motiverande samtal (MI), ger oss en trygghet i arbetet med att hitta grund för motivation till förändring och en hållbar tillvaro.

Värdegrund

Ett aktivt värdegrundsarbete är av största vikt i en verksamhet där vi arbetar med människor, som i många fall levt under utsatta förhållanden stora delar av livet. Vår värdegrund bygger på de värderingar som är gemensamma för hela organisationen – Respekt, Ansvar, Enkelhet och Kunskap.

Utifrån dessa värderingar arbetar vi aktivt, tillsammans med våra klienter, för att bibehålla och förstärka förmågor och arbeta fram hållbara strukturer och strategier för att hantera den enskildes livssituation.

Hos oss är vi inte brukare och personal – här möts man vuxen till vuxen.

Fysisk miljö

Nytida Rånäs Lanternan har totalt trettio platser, varav tjugofem platser är belägna i vår huvudbyggnad och resterande fem platser i ett separat lägenhetshus som kallas för Fyren.

Platserna i huvudbyggnaden bedrivs enligt SoL 7.1.3, tillstånd för viss annan heldygnsvård, och är fördelade på två plan. Det övre planet består av elva platser, alla rum har dusch och toalett. Dessa rum har även en viss grad av anpassning för personer med fysisk funktionsnedsättning. Den nedre delen består av tolv rum, även de med egen dusch och toalett.

Det finns ytterligare två lägenheter med egen ingång, dessa ligger i direkt anslutning till enheten och i dessa finns även möjlighet till matlagning då de inrymmer kyl samt spis och ugn.

Det separata lägenhetshuset, Fyren, inrymmer 5 fullutrustade lägenheter där tillstånd för bostad med särskild service enligt SoL 7.1.2 finns.

I såväl lägenheterna i Fyren som de lägenheter med separat ingång som finns tillgängliga i huvudbyggnaden, finns möjlighet att ha med sig egna husdjur.

Om medarbetarna

Verksamheten har sedan ytterligare en leg. SSK som arbetar med de frågor som rör HSL och en Gruppchef som ansvarar över såväl arbetsmiljö för personal som den dagliga driften och samordning av beviljade insatser för de placerade.

I verksamheten tillämpas vaken natt, vilket innebär att personal finns till hands under dygnets alla timmar.

Visa hela beskrivningen