Visa alla bilder
360 panorama

hHem för viss annan heldygnsvård, Särskilt boende

Egen regi
SoL 7.1.2, SoL 7.1.3
Vuxna
25

Vi erbjuder viss annan heldygnsvård i en lugn och lantlig slottsmiljö, för personer med psykisk ohälsa. Från och med mitten av september 2018 erbjuder vi våra klienter nyrenoverade rum under sin behandling hos oss.

Nytida Rånäs Lanternan, erbjuder boende för kortare placeringar, t.ex. i samband med utredning eller i väntan på en permanent boendelösning. Vi vänder oss även här till personer med psykisk ohälsa i åldern 21 år och uppåt. Verksamheten drivs utifrån tillstånd för viss annan heldygnsvård SoL 7.1.3.

Alla våra insatser utgår från ett salutogent förhållningssätt och en tro på att återhämtning är möjligt för alla. Tillsammans med varje individ formulerar vi mål utifrån styrkor och förmågor, såväl som behov. Utifrån dessa formuleras en genomförandeplan, som utgör arbetsredskap för personalen att utföra insatserna på ett sätt som är förankrat hos individen själv.

Arbetssätt

Vi utgår från ett återhämtningsperspektiv, med en stark tro på att återhämtning är möjlig för alla. En förtroendefull relation mellan brukare och omsorgspersonal är av största vikt, för att erbjudet stöd också ska upplevas som stödjande. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där varje brukare har en kontaktperson som tillsammans med brukaren planerar och följer upp erbjudna insatser.

I enlighet med ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi i huvudsak på resurser och styrkor som brukaren har med sig. Vårt viktigaste uppdrag är att nyfiket utforska de värden som är centrala för varje brukare, för att därefter ha dessa som utgångspunkt då insatserna formuleras.

Personalgruppens kompetens inom motiverande samtal (MI), ger oss en trygghet i arbetet med att hitta grund för motivation till förändring och en hållbar tillvaro.

Värdegrund

Ett aktivt värdegrundsarbete är av största vikt i en verksamhet där vi arbetar med människor, som i många fall levt under utsatta förhållanden stora delar av livet. Att återföra makten över sitt eget liv till brukarna, ser vi som en viktig uppgift och detta arbete återspeglar den människosyn vi står för.

Den inbyggda maktrelation som finns i alla möten mellan omsorgstagare och -givare, försöker vi i möjligaste mån arbeta bort. Hos oss är vi inte brukare och personal – här möts man vuxen till vuxen.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Rånäs Lanternan

Nytida Rånäs Lanternan, har tjugofem platser fördelat på två plan. Det övre planet består av elva platser, alla rum har dusch och toalett. Den nedre delen består av tolv rum, även de med egen dusch och toalett. Det finns ytterligare två lägenheter med egen ingång, dessa ligger i direkt anslutning till enheten.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Verksamhetschef samt föreståndare är Linda Lagerqvist som även är leg. sjuksköterska.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.