Rånäs Särskilt boende

hPsykiatriboende, Särskilt boende
Rånäs, Norrtälje, Stockholm
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Rånäs Särskilt boende är ett särskilt boende som ligger i Norrtälje kommun.

Vi erbjuder permanent boende i en lugn och lantlig slottsmiljö för personer med psykisk ohälsa. Vi har tillstånd för bostad med särskild service SoL 7.1.2 för personer från 21 år utan övre åldersgräns.

Målgrupp Beskrivning av målgrupp kortfattat, ålder, problematik. 

Rånäs boende riktar sig till personer i behov av en permanent bostad med heldygnsomsorg. Här bor man i sin egen lägenhet. Det stöd som erbjuds utgår dels från den beställning biståndshandläggaren formulerat, dels från den boendes egna önskemål då genomförandeplan formuleras tillsammans med denne. Att vara delaktig i utformandet av sina egna insatser är något vi lägger stor vikt vid.

Så här arbetar vi

På Nytida Rånäs Särskilt boende arbetar vi både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Metoder och förhållningssätt

Vi utgår från ett återhämtningsperspektiv, med en stark tro på att återhämtning är möjlig för alla. En förtroendefull relation mellan omsorgstagare och omsorgspersonal är av största vikt, för att erbjudet stöd också ska upplevas som stödjande. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där varje omsorgstagare har en kontaktperson som tillsammans med brukaren planerar och följer upp erbjudna insatser.

I enlighet med ett salutogent förhållningssätt fokuserar vi i huvudsak på resurser och styrkor som brukaren har med sig. Vårt viktigaste uppdrag är att nyfiket utforska de värden som är centrala för varje brukare, för att därefter ha dessa som utgångspunkt då insatserna formuleras.

Den kompetens som stor del av personalgruppen besitter inom motiverande samtal (MI), ger oss en trygghet i detta motivationsarbete.

Metoder och förhållningsätt:

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Lågaffektivt bemötande

- MI

Familj och nätverk:

Som anhörig är du en central person för oss. Dina kunskapar om din närstående är viktiga för att vi ska kunna ge den omsorg som din närstående behöver.

Vår ambition är att du ska känna dig delaktig i det som händer i din anhöriges liv, vilket kan förutsätta samtycke från din närstående.

Om din närstående ger sitt samtycke är du välkommen att besöka din närstående och kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Fysisk miljö

Rånäs boende ligger vackert beläget i Slottsmiljö i Norrtälje kommun. Det tar ca 40 minuter att åka till Norrtälje Centrum och lite drygt 1 timme till Stockholm.

Varje brukare får en egen liten lägenhet med kök och badrum. Till varje lägenhet hör en mindre uteplats. Utöver detta finns det flera gemensamhetsutrymmen där brukarna äter tillsammans eller sitter i det gemensamma vardagsrummet och tittar på TV.

När man bor på Rånäs boende ska man känna ”det här är mitt hem”. Det är personalen som är gäster i brukarnas hemmiljö, vilket ska avspeglas i varje möte. Vi arbetar aktivt med brukardelaktighet, vilket bland annat innebär att omsorgstagarna är med och fattar beslut som rör verksamheten.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Verksamheten har vaken personal under dygnets alla timmar.

Visa hela beskrivningen

Lyssna