hBarn- och ungdomsboende

Egen regi
1
LSS 9§8
Barn & Unga
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Depression, Dubbeldiagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Självskadebeteende, Utvecklingsstörning
4

LSS-boende med förutsägbarhet och tydlighet i boendemiljön

Medkoppen är ett LSS-boende med fyra platser som riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 11 till 19 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med normalbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning. Boendemiljön är anpassad för att ge barnen och ungdomarna förutsägbarhet och kontinuitet i vardagen. Vi planerar aktiviteterna tillsammans och strävar efter att bidra till ökad självkännedom och självkänsla, gemenskap, delaktighet och en tilltro till framtiden. Hos oss ska man känna samhörighet, kunna umgås med likasinnade och aldrig behöva känna sig utanför eller annorlunda. För att lära sig hantera eller undvika situationer som skapar stress och frustration arbetar vi med att kartlägga varje individs styrkor och svårigheter. Hela verksamheten genomsyras också av tydliggörande pedagogik i vårt arbete. I all verksamhet tar vi hänsyn till din rätt till delaktighet och självständighet utifrån din förmåga.

Medkoppen var tidigare en del av Stöd & Resurs men ingår nu i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Medkoppen

Medkoppen är en stor villa i två plan som ligger lantligt och skogsnära utanför Uddevalla. Här finns för fyra ungdomsrum, två på varje våning, två personalsovrum, kontor, kök, två vardagsrum, samtalsrum, musikrum samt en aktivitetshall för innebandy, fotboll, airhockey, pingis eller annan lek. Boendet är speciellt utformat för personer med behov av en lugn omgivning med hög personaltäthet dygnet runt.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Medkoppen är personaltätheten hög och arbetsgruppen består av sju heltidsanställda Utbildningsnivån hos personalen varierar, men alla har minst eftergymnasial och relevant utbildning. Exempelvis finns kompetenser som beteendevetare, lärare och stödpedagoger. Personalgruppen är även vidareutbildade i neuropsykiatri på grund, fortsättning och fördjupningsnivå, överlappsdiagnoser, AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) lågaffektivt bemötande och hot- och våld. De flesta har många års erfarenhet av målgruppen och alla brinner för att arbeta med barn och ungdomar.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.