Visa alla bilder

hSärskilt boende

Egen regi
SoL 7.1.2
Vuxna
20-65 år

Lotsen särskilt boende för vuxna

Lotsen är ett särskilt boende som vänder sig till dig som är mellan 20 och 65 år och till exempel har någon av följande diagnoser ADHD, ADD, Aspergers, autism, bipolär/manodepressivitet, depression och ångest, dubbeldiagnoser, personlighetsstörning, psykos, schizofreni, självskadebeteende eller tvångssyndrom.

Arbetsmetoder

Du som valt Lotsens boende, möts av respekt och nyfikenhet från personalen. Vi bemöter dig på ett lågaffektivt sätt. Vår miljö och vårt bemötande ska återspegla det värde som ligger i den du är som person. Hos oss ska vi tillsammans skapa goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg och säker. Vi arbetar också efter en självständighetsmodell där du har inflytande över din aktuella situation och din framtid. Vi arbetar tillsammans och stödjer dig med att ge dig ett individuellt anpassat stöd så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utefter dina förutsättningar. Dygnsrytm, vardagsstruktur, stödsamtal och sysselsättning ligger till grund för din individuella genomförandeplan. Detta för att stärka dina färdigheter och självförtroendet. I stödsamtalen använder oss av MI – motiverande intervju.

Aktiviteter

Vi erbjuder ett flertal aktiviteter. De gemensamma utrymmena inrymmer till exempel ett hobbyrum för olika typer av skapande, här kan du måla, sy och pyssla med många olika alternativ. I dator- och musikrummet finner du olika musikinstrument, spel, dator och en TV med tv-spel. Vardagsrummet är mötesplatsen där du kan titta på tv och ordinarie kanaler eller se på filmer från vårt filmutbud som vi förnyar och byter ut efter önskemål. Vi har boendeträffar där vi tillsammans formar Lotsens aktiviteter och matsedel, alla förslag och idéer är välkomna.

Måltider och anhörigkontakt

För dig som bor på Lotsen erbjuder vi hemlagad mat, som vi gör från grunden. Du är välkommen att äta alla dina måltider på Lotsen till självkostnadspris. Anhöriga, närstående och legala företrädare är alltid välkomna att hälsa på dig allt utifrån dina önskemål. Alla har också möjlighet att framföra synpunkter och få information om verksamheten.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Lotsen

Lotsens boende finns två kilometer från Flemingsbergs centrum och drygt en halv mil från Huddinge centrum. Våra 17 lägenheter ligger i tre separata hus. Du hyr och bor i en egen lägenhet, möbler kan tillhandahållas vid behov. Vi har en- och tvårumslägenheter. Busshållplats finns ett par hundra meter bort och gångavstånd till Flemingsbergs station, ICA Maxi och apotek.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Lotsen är vi cirka 20 medarbetare. Vi har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. All personal har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning och högskoleutbildning inom social omsorg, special pedagogik samt beteendevetenskap.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.