Kom och träffa oss!

Vi bjuder nu in till studiebesök för dig som arbetar i kommun. Om du hellre vill ha ett digitalt studiebesök ordnar vi självklart det!

X

Kom och träffa oss!

Vi bjuder nu in till studiebesök för dig som arbetar i kommun. Om du hellre vill ha ett digitalt studiebesök ordnar vi självklart det!
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Jag bokar
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Boka besök
Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
LVU, SoL 7.1.1
Barn & Unga
8
16 t.o.m 20 år

Nytida Strömmen är ett behandlingshem som ligger i Norrköping.

Målsättningen är att den unge efter avslutad behandling får en ökad livskvalitet.

Målgrupp

HVB Strömmen vänder sig till pojkar i åldern 16-20 år. De ungdomar som placeras på Strömmen har ofta:

- Psykosocial problematik
- Riskbeteende och normbrytande beteende
- Hög skolfrånvaro

Så här arbetar vi

På Strömmen arbetar vi utifrån modellen Steg för steg.

Vi arbetar hypotesprövande utifrån den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vi utgår från att välfungerande dygnsrytm, kost- och motionsvanor är avgörande för ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandling. Därför har vi:

- Bestämda kostvanor
- Träning i dygnsrytm
- Daglig motion
- Systematiserad fritidsträning med exponering för nya aktiviteter
- Tydliga rutiner

Tillsammans med ungdomarna arbetar vi för att få till en daglig struktur där sysselsättning i form av skola eller praktik samt en meningsfull fritid är en viktig del.

Vi arbetar både individuellt och i grupp och anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.

Som ett led i arbetet med ungdomens fysiska och psykiska hälsa har vi en sjuksköterska i verksamheten.

Metoder och förhållningssätt

De metoder och förhållningsätt vi arbetar med är:

- Steg för steg
- MI
- Lågaffektivt bemötande

Familj och nätverk:

För att skapa förutsättningar för delaktighet hos nätverket är vi transparenta i vårt arbete, samverkan och återkoppling är ett regelbundet inslag.

Personalen har veckovis kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail. Vi är behjälpliga med transport och/eller bokning av hemresor för att främja ungdomens relationer med anhöriga. Vi deltar och initierar till regelbundna möten med aktuella personer i nätverket/vårdnadshavare.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om HVB Strömmen

HVB Strömmen ligger centralt i Norrköping med närhet till gym, idrottsföreningar, bio, fik med mera. Lokalerna är stora och alla ungdomar har eget rum med toalett och dusch. Det finns också gemensamma utrymmen samt en trevlig innergård.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram och KY-utbildning inom social omsorg.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.