Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
ADD, Autism, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
6

Nytt LSS-boende i Helsingborg

Gruppbostaden Grepgatan 10 i Helsingborg är ett nybyggt LSS-boende för dig med en diagnos inom autismspektrum med eller utan utvecklingsstörning eller andra tillkommande funktionsnedsättningar. Det är dina behov och önskemål som bestämmer hur vi lägger upp vårt arbete för att ge dig ett så tryggt och stimulerande boende som möjligt. Det är alltid dig vi lyssnar på först och vi har fokus på din rätt till integritet och självständighet.

Genomförandeplan och aktiviteter

Din individuella genomförandeplan är viktig både för oss och för dig. I genomförandeplanen tas dina önskemål upp om hur ditt stöd ska se ut, de insatser du har rätt till samt visar hur vi kan stötta dig till att få leva ditt liv på dina villkor. De som bor på Grepgatan gör aktiviteter både på egen hand och tillsammans. I det nybyggda området finns ett stort utbud, men du bestämmer alltid själv hur aktiv du vill vara. Måltiderna lagar du i din egen lägenhet. I det gemensamma köket äter vi ibland tillsammans, till exempel vid högtider och större helger då vi dukar fint och serverar traditionsenlig mat och dryck.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Grepgatan 10

Grepgatan 10 har sex platser och ligger i stadsdelen Mariastaden i Helsingborg, som är ett nybyggt område med massor att erbjuda. Boendet ligger i ett helt nybyggt hus som även inrymmer gym, butiker, apotek, mataffär och restaurang. Området har goda kommunikationer med både Pågatåg och buss och från lägenheterna är det vacker utsikt över fina grönområden eller mot den nya innergården.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Grepgatan finns boendestödjare med olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Gemensamt för alla är att de har minst en undersköterskeutbildning eller liknande. Som närmaste chef finns även en gruppchef som ser till att verksamheten fungerar i det dagliga arbetet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.