Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
Autism, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Utvecklingsstörning
6

Nybyggd LSS-gruppbostad speciellt utformad för att minska stress och öka tryggheten hos boende och medarbetare

Nybyggd gruppbostad, speciellt utformad för att minska stress och öka tryggheten hos boende och medarbetare. I idylliska Mörarp strax utanför Helsingborg har vi, tillsammans med företaget Emrahus, byggt ett helt nytt LSS-boende, för dig med en diagnos inom autismspektrum med eller utan utvecklingsstörning eller andra tillkommande funktionsnedsättningar.

Faciliteter

Huset är ett klimatsmart passivhus vilket innebär att det är både tätt och tyst. Stressande ljud från korridorer eller grannlägenheter stängs ute så att varje lägenhet blir tyst.

I den fasta inredningen används jordnära färger för att skapa en lugn miljö och tillsammans med medarbetarna har platser för scheman och administrativa verktyg utformats så att de känns naturliga i miljön.

Emarahus bygger alla sina hus med utökad tillgänglighet, här finns extra mycket utrymme i samtliga rum och korridorer. Det gör också att du kan bo kvar hela livet, även om dina fysiska förutsättningar ändras.

Genomförandeplan och aktiviteter

Det är dina behov och önskemål som bestämmer hur vi lägger upp vårt arbete för att ge dig ett så tryggt och stimulerande boende som möjligt. Det är alltid dig vi lyssnar på först och vi har fokus på din rätt till integritet och självständighet. Din individuella genomförandeplan är viktig både för oss och för dig. I genomförandeplanen tas dina önskemål upp om hur ditt stöd ska se ut, de insatser du har rätt till samt visar hur vi kan stötta dig att få leva ditt liv på dina villkor. De som bor på Fockstorpsvägen gör aktiviteter både på egen hand och tillsammans - du bestämmer alltid själv hur aktiv du vill vara.

Måltider

Måltiderna lagar du i din egen lägenhet. I det gemensamma köket äter vi ibland tillsammans, till exempel vid högtider och större helger då vi dukar fint och serverar traditionsenlig mat och dryck.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Fockstorpsvägen

Fockstorpsvägen har sex platser. Huset ligger vackert beläget cirka 10 minuters promenad från samhället Mörarp. Därifrån kan du ta Pågatåget till både Bjuv och Helsingborg. Huset är ett miljövänligt passivhus med låg energikostnad och är utformat av psykologer för att hitta genomtänkta lösningar som stöder våra boende att känna sig mer självständiga i vardagen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Fockstorpsvägen finns boendestödjare med olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Gemensamt för alla är att de har minst en undersjuksköterskeutbildning eller liknande. Som närmaste chef finns även en gruppchef som ser till att verksamheten fungerar i det dagliga arbetet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.