Välkommen till våra nya gruppboenden i Skåne

Gruppbostaden är ett hem för dig som behöver stöd och service dygnet runt. Gruppboende erbjuds enligt LSS.

Den egna lägenheten ligger i direkt anslutning till gemensamma lokaler där det finns möjlighet att umgås med andra, träna sociala färdigheter och äta gemensamt. Din egen lägenhet möblerar du med egna möbler på det sätt som du önskar.

Det är dina behov och önskemål som bestämmer hur vi lägger upp vårt arbete för att ge dig ett så tryggt och stimulerande boende som möjligt.

Frågor om placeringar

Hittade inget