Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
Aspergers, Autism, Downs syndrom, Självskadebeteende, Tvångssyndrom
6

LSS-boende i Skövde kommun

Eneborgsvägens LSS-gruppbostad vänder sig till vuxna med autism och lindrig samt måttlig utvecklingsstörning och andra tillkommande funktionsnedsättningar. Gruppboendet är beläget i samhället Värsås, som ligger i Skövde kommun ca 15 minuter från Skövde Centrum. Omgiven av en tydlig, hanterbar och trygg miljö ger vi dig möjlighet att utveckla din självständighet i vardagen. Det är dina behov och mål som styr vårt arbete enligt intentionerna i LSS om en god livskvalitet.

Aktiviteter

Dina fritidsaktiviteter skräddarsyr vi tillsammans med dig, självklart utifrån dina förutsättningar och behov. Vi vill tillsammans med dig ta vara på dina styrkor och intressen för att kunna utforma ett meningsfullt och innehållsrikt boende på Eneborgsvägens gruppbostad. Förutom enskilda aktiviteter erbjuder vi även aktiviteter tillsammans med andra i boendet. Du bestämmer själv om du vill vara med eller inte. Du har möjlighet att laga mat i din egen lägenhet. I det gemensamma köket kan du äta och fika tillsammans med dina grannar i boendet och din personal. Vi har möjlighet att planera och skapa en helhetslösning tillsammans med dig där också sysselsättning i form av daglig verksamhet ingår om du har beslut om det. Flera alternativ till daglig verksamhet finns.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Eneborgsvägen

Vårt geografiska läge ger oss goda förutsättningar för både friluftsliv i närområdet och aktiviteter i till exempel Skövde, Skara och andra närliggande orter dit goda bussförbindelser finns. I Skövde och dess närhet finns ett stort utbud av aktiviteter och kulturella utflyktsmål året runt. Sportanläggningar med äventyrsbad finns i Skövde. På Eneborgsvägens gruppbostad finns tillgång till bil utifrån behov.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

I verksamheten finns en tvärprofessionell medarbetargrupp med relevant erfarenhet för att bemöta och stödja i behoven hos dem som bor i boendet. Relevant utbildning som exempelvis omvårdnadsprogram, KY-utbildning, social omsorg, socionomutbildning, fritidspedagog mm. Till boendet finns en sjuksköterska och arbetsterapeut kopplad.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.