hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga
0-16 år

Nytida Barnvärket familjebehandling med barnperspektivet i fokus.

Nytida Barnvärket familjebehandling hjälper familjer där samspelet behöver förbättras. Det individuella stödet stärker anknytningen, stärker föräldern i sin roll eller hjälper till med integrering i samhället.

Barnvärket verkar i barnets hemmiljö med både utredning och behandling. Vårt mål är att förstärka det goda i barn- föräldrarelationen och att undvika onödiga placeringar och därmed separationer mellan barn och deras föräldrar. Vi hjälper familjer med barn i alla åldrar upp till 16 år.

Vi arbetar för att stärka samspelet mellan barn och deras föräldrar så att barnet kan utveckla ett tryggt anknytningsmönster. Vårt arbete utgår hela tiden från barnets utvecklingsbehov och arbetar för att stärka relationer och samspel mellan barn, tonåringar och deras föräldrar.

Vi ger redskap för livet. Man kan se det som att vi tillhandahåller en verktygslåda med praktiska redskap, anpassade efter den specifika familjens individuella behov.

Våra insatser är kraftfulla, kvalificerade och heltäckande!

Hjälper och utbildar familjer i hemmet

Nytida Barnvärket vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-16 år. Vi arbetar med utökat föräldrastöd och kan vara behjälpliga i familjer där föräldrar brister i omsorgsförmåga samt där barn uppvisar eller riskerar psykosociala problem p.g.a. omsorgsbrist.

Vi arbetar även med föräldrar och barn som är i behov av stöd i anknytningsprocessen och då det finns risker för barnets hälsa och utveckling.

Unga gravida kvinnor med behov av föräldrautbildning och/eller psykosocial problematik och barn som är placerade i familjehem är exempel på andra målgrupper vi arbetar med.

Familjer som behöver få hjälp med att etablera/integrera i det svenska samhället.

Nytida Barnvärkets insatser

Insatsen kan ges utifrån tre olika uppdrag

- Primärt familjepedagogiska insatser
- Samspelsbehandling med eller utan kamera
-Observationsuppdrag

Barnvärket erbjuder insatser såsom familje-/sampelsbehandling, familjepedagogiska insatser, BBIC anpassade observationer och utredningar. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt övervakat umgänge.

I behandlings- och utredningarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder exempelvis Marte Meo, Barnorienterad familjeterapi.

Familjebehandling, BBIC, anpassade observations- och utredningsuppdrag, övervakat umgänge, stöd till familjehem introduktionsstöd till unga föräldrar.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Barnvärket familjebehandling

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik