Öppenvård Örebro

hÖppenvård
Örebro

Om verksamheten

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Örebro.

Öppenvård Örebro/Värmland vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Vi är inriktade på diagnoserna ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism, bipolaritet/manodepressivitet, depression och ångest, dubbeldiagnoser, missbruk, personlighetsstörning, självskadebeteende, tvångssyndrom, kriminalitet och ätstörning.

På den här sidan läser du om:

 • Mål och arbetssätt

- Praktik, sysselsättning och aktiviteter

 • Våra tre erbjudanden

- Övrigt, bland annat stimulansbidrag

Mål och arbetssätt

Hos oss får du en väl planerad och strukturerad vardag och stöd av en kontaktperson som ser till att det fungerar med både praktik och fritid.

Vi är fokuserade på lösningar och väljer att se dina starka sidor i stället för svagheterna.

Med kontor i Örebro erbjuder vi öppenvårdstjänster enligt SoL i regionen Värmland och Närke. Vår ambition är att kunna erbjuda en så komplett vårdkedja som möjligt, där vi på ett professionellt och effektivt sätt kan komplettera kommunernas egna insatser. Vi har ramavtal med länets samtliga kommuner.

Inom öppenvården erbjuder vi följande:

 • Startskottet, ett strukturerat öppenvårdsprogram
 • Kvalificerat kontaktmannaskap

Praktik, sysselsättning, aktiviteter

Praktikplatsen/sysselsättningen handplockas för att passa dina förutsättningar. I vissa fall kan en praktikplats ersättas med skola eller annan daglig sysselsättning.

Vi matchar dig och handledare för att pröva om det finns förutsättningar för en lyckad placering.

Sysselsättningen ska vara en positiv upplevelse och förknippas med att lyckas. I detta sammanhang får du förutsättningar att bryta negativa beteenden som missbruk och kriminalitet.

Vårt arbete bygger på att du är delaktig, vilket vår engagerade personal motiverar dig att vara.

Du har daglig kontakt med din kontaktperson och arbetar efter din individuella genomförandeplan. Kontaktpersonen stöttar fortlöpande ansvarig handledare på praktikplatsen/sysselsättningen.

Vi arbetar aktivt med ditt nätverk då man ofta behöver stöd, vägledning och avlastning.

Vi erbjuder dig gemensamma och individuella fritidsaktiviteter anpassade till dina behov och önskemål.

Våra insatser

Startskottet: Ett strukturerat öppenvårdsprogram där en daglig sysselsättning är det centrala, till exempel praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där vi arbetar för att förebygga eller ta hem dyra institutionsplaceringar åt kommunerna.

Arbetet sker utifrån individuella veckoscheman för en strukturerad vardag. Kontaktperson hjälper till att se till så att den planerade vardagsstrukturen upprätthålls med praktik och en bra fritid. Kontaktpersonen tar ett helhetsansvar för den unges vardag och har kontakter med föräldrar, nätverk och andra aktörer som beroendemottagningen, BUP, med flera.

Kvalificerat kontaktmannaskap: Insatsen anpassas efter beställarens önskemål och ungdomens behov. Arbetet sker på hemmaplan och i samarbete med befintligt nätverk.

Hög flexibilitet och tillgänglighet är nyckeln till att snabbt nå resultat. Här riktas stödet mot till exempel hjälp med skola, social träning och att stärka positiva och motverka negativa beteenden. Vi arbetar ofta stödjande och motiverande för att den det berör ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagningen, BUP, med flera.

Arbetet sker efter tydliga mål med tät uppföljning av genomförandeplanen.

Kvalificerat kontaktmannaskap erbjuds med tre olika omfattningar: fem, tio eller 15 timmar per vecka.

Övrigt, bland annat stimulansbidrag

Som ett led i motivationsarbetet betalas ett stimulansbidrag ut varje vecka, vilket är direkt kopplat till schemat som upprättats gemensamt.

Övrigt som ingår:

 • Nödvändiga försäkringar
 • Busskort
 • Arbetskläder
 • Referenser från praktikplatsen/sysselsättningen
 • Möjlighet till drogtester
 • Grundläggande utbildning, till exempel truckkort
 • Körkortspaket efter tre ”bra” månader
 • Tillgång till vår dygnet runt jour. Där får man tala med en vuxen för att hantera problem som uppstått.

Om medarbetarna

På Örebro/Värmland öppenvård finns cirka åtta medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen