Nyheter

Barnvärket hjälper familjer till nytt hopp och förändring

Medarbetare på Barnvärket

När familjen inte fungerar, när man som förälder förlorat hoppet om att själv göra en förändring och barnen riskerar att bli omhändertagna – då kan Nytida Barnvärket hjälpa till att finna nytt hopp, tillit och tilltro i familjen genom öppenvårdsbaserad familjebehandling.

Barnvärkets sju medarbetare har sin bas i Stocksund i Danderyd, men arbetar i huvudsak hemma hos familjerna med lösningsinriktad, intensiv familjebehandling. Medarbetarna har alla vidareutbildning utöver sin grund som socionomer eller motsvarande och flera har över 20 års erfarenhet i yrket.

˗ Vi går med familjen, ”gnuggar” oss med dem och arbetar stegvis för att få en förändring. Vi jobbar utifrån barnperspektivet med föresatsen att det går att ta sig vidare och finna en lösning på familjens problem, säger Irén Agrell, verksamhetschef vid Barnvärket.

Vilken förälder vill jag vara?

Familjerna kommer från alla samhällsklasser och deras problem ser väldigt olika ut. Gemensamt är rädslan att förlora sina barn.

˗ Alla föräldrar vill vara bra föräldrar. Vi hjälper dem att tänka ut vilken förälder de vill vara för sina barn. Vilka nycklar finns inom mig för att bli den föräldern? Vilket stöd behöver jag utifrån? Vi börjar med att efter uppdrag från socialtjänsten kartlägga och utreda, hitta skydds- och riskfaktorer, vilket nätverk som finns runt familjen och ta fram en genomförandeplan. Därefter vidtar behandlingen för att ändra beteenden, stärka föräldrarna och barnen och skapa nytt hopp hos dem. Sedan gäller det att få förändringen att hålla över tid, förklarar Irén Agrell.

Sara Ekblad är en av Barnvärkets familjebehandlare. Hon berättar att de ofta möter familjer där barnen är på gränsen att bli omhändertagna av socialtjänsten, eller redan är det.

˗ Då kan vi vara en bro mellan familjen och socialtjänsten, reda ut missförstånd och skapa förtroende. Även om barnen är eller blir placerade, kan vi ha en medlande roll, stå ut och stå kvar över tid. Vi kommer inte in som Mary Poppins och löser alla problem på en gång. Vi står för en medmänsklig, professionell kontakt.

˗ Det är viktigt att vi arbetar med familjen i deras hem, i stället för att de ska komma till ett kontor där de känner sig främmande och otrygga.

Bygga förtroende

Sara och Irén understryker att det är nödvändigt att bygga upp en förtroendefull relation med familjen för att lyckas. Ofta möts de av misstro i början och då gäller det att hitta en tråd att börja nysta i. Sara ger ett exempel, där hon hjälpte en familj att röja ur ett förråd.

˗ De blev positivt överraskade över att vi kunde hjälpa till även med sådana praktiska saker. Det underlättade fortsatt kontakt och behandling, säger hon.

Barnvärkets insatser i familjerna tar oftast lång tid, kanske flera år. Det kostar förstås pengar för kommunerna.

˗ Men det finns studier som visar, att kan man förhindra att en enda ung människa hamnar i kriminalitet, så har man tjänat in pengar motsvarande en livsinkomst, säger Irén.

Medarbetarna på Barnvärket brukar tala om ”lucköppning”. Det är en massa ”luckor” som ska öppnas i arbetet med familjen, med nya möjligheter att upptäcka bakom varje lucka. Det tar tid och är inget enkelt jobb. Det krävs både utbildning, erfarenhet, kunskap, tålamod, engagemang och ett stort hjärta. Men när arbetet bär frukt, får medarbetarna så mycket tillbaka.

˗ Många vill fortsätta hålla kontakten och höra av sig till oss. Vi får inbjudningar när ungdomar vi hjälpt lyckas med sina studier och ska ta studenten. Vi har tidigare klienter som själva studerat till socionomer. De goda resultaten gör vårt ofta svåra arbete meningsfullt, avslutar Irén Agrell.

Om Barnvärket

  • Barnvärket är ensamma om öppenvårdsbaserad familjebehandling i Nytida.
  • Målgruppen är familjer med barn 0-15 år (även äldre syskon om det finns) och uppdragen kommer från socialtjänsten i kommunerna i Stockholms län.
  • Medarbetarna möter familjer med komplexa problem, där kanske någon eller båda föräldrarna har outredda diagnoser, våld och missbruk förekommer, barnen inte kommer till skolan och riskerar att hamna i kriminalitet.
  • Insatserna sträcker sig ofta över lång tid, upp till flera år, med besök en eller flera gånger i veckan.
Lyssna