hÖppenvård

Egen regi
SoL 4.1, SoL 7.1.1
Barn & Unga, Vuxna

Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet eller Ungstöd men sedan mars 2020 har vi bytt namn till Nytida Öppenvård Östergötland.

Nytida öppenvård i Östergötland vänder sig till ungdomar och unga vuxna med följande problematik: psykosocial problematik, kriminalitet, neuropsykiatriska diagnoser, annat socialt nedbrytande beteende och missbruk.

Inom öppenvården erbjuder vi följande:

 • Strukturerat öppenvårdsprogram
 • Kvalificerat kontaktmannaskap

Strukturerat öppenvårdsprogram

I vårt strukturerade öppenvårdsprogram är där en daglig sysselsättning det centrala, till exempel praktikplats, studier eller annan strukturerad verksamhet. Insatsen kan användas för att förhindra en institutionsplacering eller i övergången från en institutionsplacering.

Arbetet sker utifrån en individuell planering och med hjälp av oss får ungdomarna en strukturerad vardag. Vi tar ett helhetsansvar för den unges vardag och har kontakter med föräldrar, nätverk och andra aktörer som beroendemottagningen, BUP, med flera.

Praktikplatsen/sysselsättningen är skräddarsydd för varje enskild ungdom och dennes förutsättningar. I vissa fall kan praktikplatsen ersättas med skola eller annan daglig sysselsättning. Sysselsättningen ska vara en positiv upplevelse där den unge får lyckas och får förutsättningar att bryta negativa beteenden. Arbetet bygger på delaktighet. Det uppnås genom strukturerat motivationsarbete och engagerad personal.

Vi erbjuder gemensamma och individuella fritidsaktiviteter anpassade till den unges behov och önskemål.

Övrigt som kan ingå är:

 • Försäkringar

 • Busskort
 • Arbetskläder
 • Referenser från praktikplats
 • Möjlighet till drogtester
 • Stöd för att ta körkort
 • Kvalificerat kontaktmannaskap

  Insatsen anpassas efter beställarens önskemål och ungdomens behov. Arbetet sker på hemmaplan och i samarbete med befintligt nätverk.

  Hög flexibilitet och tillgänglighet är nyckeln till att snabbt nå resultat. I denna insats kan stödet riktas mot hjälp med skola, social träning och att stärka positiva beteenden. Ofta kan vi arbeta stödjande och motiverande för att ungdomen ska kunna ta emot andra hjälpinsatser från beroendemottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin eller liknande. Arbetet sker efter tydliga mål med tät uppföljning av genomförandeplanen.

  Kvalificerat kontaktmannaskap erbjuds vanligast i två omfattningar, 5 respektive 10 timmar per vecka.

  Vi erbjuder även stödboende i olika former och familjebehandling.

  Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda en så komplett vårdfläta som möjligt, där vi på ett professionellt och effektivt sätt kan komplettera kommunens egna insatser. Våra olika insatser går också att kombinera och vi gör anpassningar efter ungdomens behov och det uppdrag vi får från socialtjänsten.

  Arbetet med ungdomarna är praktiskt och teoretiskt orienterat. Vi definierar konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen och dennes nätverk som kan bidra till att delmål och mål uppnås. För att ungdomarna ska kunna nå målen måste de känna sig trygga och delaktiga. Relationen till ungdomarna är alltid i fokus. Vi försöker vara så flexibla som möjligt i arbete med ungdomarna och vi nås dygnet runt på vår jourtelefon.

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Öppenvård Östergötland

  Öppenvårdens medarbetare har adekvat utbildning, så som socionomutbildning, beteendevetare eller behandlingspedagoger. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik