Kompetensutveckling för våra medarbetare

För att trivas på jobbet och utvecklas i sin yrkesroll är kompetensutveckling viktigt. Via Nytidas egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi utbildning, handledning och kompetenshöjande insatser.

Grundutbildning av nyanställda medarbetare

Alla Nytidas medarbetare som anställs i en tillsvidareanställning genomgår en grundutbildning när de börjar sitt arbete. Syftet är att alla som arbetar inom Nytida ska ha en gemensam plattform. Målet med utbildningen är att skapa en ökad förståelse för vårt uppdrag; vår vision och våra värderingar, lära sig mer om funktionsnedsättningar, lagrum och dokumentation samt om Nytidas ramverk för pedagogik.

Utbildning och handledning

Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuds Nytidas medarbetare utbildningar och workshops till exempel inom diagnoser, missbruk, tvångssyndrom, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande samtal (MI) och kommunikation. Det är ett sätt att säkerställa att våra medarbetare är uppdaterade och får kompetensutveckling.

Lära erbjuder också handledning till enskilda verksamheter om behov uppstår. Handledningen ges för att lösa en specifik pedagogisk utmaning i verksamheten under en begränsad tid, ofta tre till fyra gånger under sex månader. Hela arbetsgruppen, inklusive verksamhets- och gruppchef medverkar under handledningen som leds av en utbildare från Lära.