Specialpedagogen Åsa och stödpedagogen Catarina berättar om sin vardag på Nytidas skola Järva VIP där miljön är väldigt anpassad för elever med autism.

– Vi skapar allt efter individens behov. Men det är viktigt att se personen bakom diagnosen. Man kan ju inte säga att bara för att man har autism så är det likadant för alla. Vi utbildar ju också personalen mycket i svårigheterna det innebär att ha autism, berättar Åsa.

– Jag jobbar med de här barnen på Järva VIP för att jag älskar dem. Det är fantastiskt att se hur barn utvecklas. När jag ser att jag kan lyfta en elev, att vi skrattar tillsammans och har roligt ihop det är lycka för mig, säger Catarina.

– Man kan får vända och vrida ganska mycket på sig själv för att hitta lösningar och tillsammans med kollegor behöva diskutera, analysera och fundera på vad vi kan göra för att underlätta. Så vänder det och man hittar en massa olika lösningar. Då är det som roligast på jobbet!

Lyssna