Simon Tingberg är gruppchef på Nytidas barn- och ungdomsboende Barnängsgatan.

Jag började min resa på Nytida som oerfaren 20-åring, men allt eftersom fick jag klart för mig vad arbetet innebar. Jag kände att det här kan jag, det här är jag bra på, jag kan ta egna initiativ. Det var min verksamhetschef som tyckte att jag skulle kunna bli en bra gruppchef.

Som gruppchef är man lite den spelande tränaren. Du ska kunna leda medarbetarna i det dagliga arbetet och se till att det genomförs.  

När man är i omsorgen så jobbar man ju också med omsorgstagarna direkt. Det kanske är det som ger mig mest. Jag kommer till jobbet glad och jag går ifrån jobbet glad.

Lyssna