Tingsgatan

hGruppbostad
Hörby, Skåne
Öppnar Q1 2022
1 av 11 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Tingsgatans gruppbostad enbart för kvinnor.
Gruppbostaden vänder sig till dig som är kvinna och som har diagnos inom autismspektrum och/eller intellektuell funktionsnedsättning och eventuell tilläggsproblematik.

Utifrån dina unika intressen, behov och styrkor planerar vi tillsammans för såväl passande daglig sysselsättning som fritidsaktiviteter. Vi kan erbjuda dig daglig verksamhet på SKOA Lund.

Du väljer när du vill umgås med andra i våra gemensamma utrymmen och när du vill vara för dig själv i den egna lägenheten. Samtidigt som du dygnet runt är omgiven av personal som finns där för att ge dig det stöd och den omvårdnad just du behöver. Din individuella genomförandeplan är central för vårt arbete. Den visar vilka behov du har och vilka insatser som görs för att stötta dig. Planen beskriver hur verksamheten lotsar dig steg för steg mot att fungera allt mer på egen hand i vardagen. Målet är att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Vi tycker att det är viktigt att ge uppmuntran och ha kul tillsammans men också med struktur, ordning och reda.

Samverkan med öppenvård

Det här är en verksamhet som erbjuder samverkan med öppenvården för personer där tilläggsproblematik lett till att det inte fungerat på tidigare boende.
Olika tilläggsproblem (t.ex. psykisk ohälsa eller beroende) kan leda till att det i perioder inte fungerar bra för en person på ett LSS-boende. Personen hamnar så att säga mellan stolarna. LSS-insatsen räcker inte till och fler komponenter krävs. Det handlar om en samverkan med Nytidas öppenvård där specifik kompetens kring tilläggsproblematiken finns samtidigt som insatsen på LSS-boendet kan fortsätta fungera utan att tilläggsproblematiken tar överhand. Detta är ett nytt arbetssätt som vi erbjuder, du kan läsa mer här >>

Fysisk miljö

Gruppbostaden ligger centralt i Hörby och du bor i en egen lägenhet samtidigt som du har tillgång till gemensamma utrymmen. Din lägenhet anpassas till dina speciella behov.

I Hörby finns samhällsservice, butiker, caféer, restauranger, med mera, samt kommunikationer som tåg och buss.

Vi har skog och mark nära inpå oss som inbjuder till exempelvis promenader. Vi har också nära till sim- och bowlinghall.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen