Visa alla bilder

hBehandlingshem, HVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
19
Tillstånd 18-50 år

Kvinnobehandling i Sävsjö med DBT

Nytida Strandhagen i Sävsjö är ett litet och personligt behandlingshem för kvinnor från 18 år. Behandlingshemmet erbjuder fullskalig kvinnobehandling i form av DBT behandling (dialektisk beteendeterapi). KBT (kognitiv beteendeterapi) tillämpas individuellt för personer som inte ingår i DBT-behandling. Personlighetsstörning och neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd är vanligt förekommande. Personlighetsstörning inkluderar de kvinnor som har ett aktivt självdestruktivt beteende i kombination med ständiga tankar av destruktivt beteende så som självskador och suicidtankar. Personer som har stora svårigheter att hantera relationer och lever i destruktiv miljö.

Det konkreta kvinnobehandlingsarbetet innebär att skapa motivation till förändring och att ge nödvändiga redskap till beteendeförändring och inlärning av nya psykosociala färdigheter. Kvinnan övar sig i att agera funktionellt i situationer där hon annars eventuellt skulle agera i ett dysfunktionellt mönster. Hon får att lära sig nya beteenden och nya sätt att resonera. På lång sikt innebär behandlingen generellt att kunna vidmakthålla de nyinlärda positiva beteenden som har lärts in, och att hjälpa henne att få en högre livskvalitet samt att kunna leva ett liv som uppfattas ge mening och vara värdefullt. De metoder vi använder har förankring i nationella riktlinjer och forskning, och är således konkret riktade för vår målgrupp. Detta skapar både säkerhet, hög kvalitet och förutsägbarhet i behandlingsarbetet.

Traumabehandling vid PTSD

Vi erbjuder traumabehandling för kvinnor som upplevt olika trauman som exempelvis, våldtäkt, misshandel och övergrepp. Upplevda trauman och oro/ångest är vanligt förekommande bland de kvinnor vi hjälper.

Riskbruk, missbruk och beroende

Det förekommer ofta en kombination av något av ovan nämnda psykiska ohälsa tillsammans med riskbruk eller ett utvecklat missbruk av alkohol/droger. Missbruket är ofta ett resultat av en kaosartad vardag med svårigheter av planering och struktur. På Strandhagen finns återfallspreventionskurs ständigt igång. Vid återfallsprevention kan individen samtidigt arbeta utifrån DBT eller KBT. Det ena utesluter inte det andra. Återfallsprevention syftar till att lära sig färdigheter som man kan använda för att inte återfalla i sitt problembeteende. Kursen ges över 10 veckor och kan upprepas under vistelsen. Vi erbjuder NADA (öron akupunktur) som komplement till traditionell medicinering vilket minskar användandet av lugnande och beroendeutvecklande läkemedel. Enheten tar emot LVM § 27 placering.

Aktiviter och sysselsättning

Fritidsaktiviteter vi erbjuder är bland annat gym, simhall eller ridning via Vetlanda ryttarförening. Önskemål om sysselsättning och aktiviteter planeras in på veckoschema tillsammans med de behandlingsinriktade aktiviteterna. Förekommande interna aktiviteter är matlagning, skapande, fysträning, nagel- och hudvård, bild och foto, nutidskryss och filmkväll. Veckoschemat kan kombineras med studier. Finns behov av att läsa upp betyg eller komplettera sina betyg för att få ett fullständigt gymnasiebetyg tar vi hjälp av syokonsulent på ortens gymnasieskola.

Arbetsträning och utsluss

Vid utslussfasen kan det bli aktuellt att boendeträna i någon av våra träningslägenheter i Sävsjö. Den dagliga planeringen och behandlingen fortskrider som vanligt under tiden som utslusslägenhet används. Kvinnorna kan på grund av sin livssituationen behöva hjälp in i, eller att komma tillbaka till arbetslivet. Vi efterfrågar vad de enskilda kvinnorna är intresserade av när det gäller arbete och när vi anser tidpunkten är lämplig. Vi ger sedan ett förslag utifrån de etablerade kontakter vi har i Sävsjö näringsliv exempelvis hunddagis, olika butiker, tillverkningsindustri och städservice.

HVB-tillstånd

Strandhagen i Sävsjö har tillstånd för både HVB (Hem för Vård och Boende), SoL 7.1.1. HVB, Hem för Vård och Boende, är en verksamhet som erbjuder boende och behandling för någon form av problematik såsom psykisk ohälsa och missbruk.

Både landsting och kommun placerar hos oss, vi har ramavtal med flertalet kommuner.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Strandhagens behandlingshem i Sävsjö

Nytida Strandhagen i Sävsjö är beläget i en naturnära miljö, enheten har 19 platser med 2-5 rum fördelade på 5 villor. Alla har egen dusch och toalett. Det är gångavstånd till badhus, sporthall och uppskattad arbetsträning på hunddagis.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har lång erfarenhet av målgruppen och består av: skötare, undersköterskor, behandlingspedagoger, allmän sjuksköterska och specialistsjuksköterska i psykiatri, KBT/DBT-terapeuter, färdighetstränare. All behandlingspersonal har externhandledning. Vi har tillgång till psykolog och psykiatriker.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.