Visa alla bilder

hBehandlingshem, HVB, Särskilt boende

Egen regi
SoL 7.1.1, SoL 7.1.2
Vuxna
18+ år

HVB-boende i Simrishamn

Nytida Friaborg är ett särskilt boende samt ett HVB (hem för vård och boende). Vi välkomnar män och kvinnor över 18 år med psykiska funktionshinder, även i kombination med missbruk. Vi jobbar mot långsiktiga mål med fokus på att stärka det friska.

Vi arbetar med:

 • ESL (Ett Självständigt Liv)
 • IPT k (Integrerad Psykologisk Terapi – med kognitiv träning)
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • CRA (Community Reinforcement Approach)
 • ASI (Addiction Servety Index)
 • MI (Motiverande Samtal)
 • Färdighetsträning
 • DBT (under uppstart)

På Friaborg arbetar vi utifrån de nationella riktlinjerna för Schizofreni-psykosociala insatser samt antipsykotiska läkemedelsinsatser, missbruk och beroende samt depression och ångest.

Vårt arbetssätt utgår från evidensbaserad praktik där tre kunskapskällor utgör grunden:

 • Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter
 • Den professionelle expertis
 • Brukarens erfarenheter och förväntningar
 • All personal har tillgång till extern handledning och ambitiös kompetensutveckling i form av bland annat psykiatrisk rehabilitering, värdegrund och etik. Psykiatriker finns knuten till verksamheten.

Tillstånd

Vårt boende har tillstånd för HVB, Hem för Vård och Boende, SoL 7.1.1 och är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Vi har också tillstånd för Bostad med särskild service 7.1.2.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Friaborgs behandlingshem

Nytida Friaborg ligger i ett vackert villaområde i Simrishamn i Skåne. Alla som vistas här har en egen lägenhet och terrass. Det finns 23 lägenheter med personal tillgänglig dygnet runt och vi har också en utslussningslägenhet. De gemensamma lokalerna innehåller kök, matrum, tvättstugor, arbetsterapi och sällskapsrum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Hos oss på Friaborg har våra medarbetare kompetens så som socionom, KBT-terapeut, DBT-terapeuter, behandlingsassistent, sjuksköterska eller skötare/undersköterska med psykiatrisk specialistutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.