Friaborgs behandlingshem hvb och särskilt boende för vuxna

hBehandlingshem, HVB, Psykiatriboende, Särskilt boende
Simrishamn, Skåne
1 av 4 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Nytida Friaborg är ett särskilt boende samt ett HVB (hem för vård och boende). Vi välkomnar män och kvinnor över 18 år med psykiska funktionshinder, även i kombination med missbruk. Vi jobbar mot långsiktiga mål med fokus på att stärka det friska.

Vi arbetar med:

 • ESL (Ett Självständigt Liv)
 • IPT k (Integrerad Psykologisk Terapi – med kognitiv träning)
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • CRA (Community Reinforcement Approach) Vilande för tillfället
 • ASI (Addiction Servety Index)
 • MI (Motiverande Samtal)
 • Färdighetsträning
 • DBT

På Friaborg arbetar vi utifrån de nationella riktlinjerna för Schizofreni-psykosociala insatser samt antipsykotiska läkemedelsinsatser, missbruk och beroende samt depression och ångest.

Vårt arbetssätt utgår från evidensbaserad praktik där tre kunskapskällor utgör grunden:

 • Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter
 • Den professionelle expertis
 • Brukarens erfarenheter och förväntningar
 • All personal har tillgång till extern handledning och ambitiös kompetensutveckling i form av bland annat psykiatrisk rehabilitering, värdegrund och etik. Psykiatriker finns knuten till verksamheten.

Tillstånd

Vårt boende har tillstånd för HVB, Hem för Vård och Boende, SoL 7.1.1 och är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Vi har också tillstånd för Bostad med särskild service 7.1.2.

Digitala möten

För att förhindra smittspridning med covid-19 så har vi anpassat oss och ställt om. Vi erbjuder digitala möten för vårdgrannar, uppdragsgivare och anhöriga mm.

Fysisk miljö

Nytida Friaborg ligger i ett vackert villaområde i Simrishamn i Skåne. Alla som vistas här har en egen lägenhet och terrass. Det finns 23 lägenheter med personal tillgänglig dygnet runt och vi har också en utslussningslägenhet. De gemensamma lokalerna innehåller kök, matrum, tvättstugor, arbetsterapi och sällskapsrum.

Om medarbetarna

Hos oss på Friaborg har våra medarbetare kompetens så som socionom, KBT-terapeut, DBT-terapeuter, behandlingsassistent, sjuksköterska eller skötare/undersköterska med psykiatrisk specialistutbildning.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Friaborgs behandlingshem

Lyssna