Visa alla bilder

hBoendestöd

Egen regi
Vuxna

Träningsboende med tillsyn för vuxna

Steget är en boendetjänst som välkomnar personer över 21 år som är i behov av ett eget boende med behovsbaserad tillsyn eller individuell omsorg.

Vi arbetar utifrån individens unika behov med tydliga mål och ett långsiktigt perspektiv. Tillsammans med personen fokuserar vi på ett stabilt boende och social inkludering.

Vårt arbetssätt

Med ett boende i en egen träningslägenhet får personen stöd att växa inom en tydlig struktur. Nytida Steget riktar sig främst mot de personer som påbörjat en positiv förändring i livet och behöver stöd och struktur för att upprätthålla den och fortsätta växa.

Inom Nytida finns en bred och mångårig erfarenhet av stöd och behandlingsarbete med lägenheten som en central plattform. Tillsammans med individen kartläggs vilka unika behov som finns samt vilka insatser som krävs för att möta dessa behov. Vi fokuserar framför allt på individens egen förmåga och hjälp till självhjälp. Med ett coachande förhållningssätt hjälps vi åt att identifiera de små stegen som leder till stora förändringar.

Socialt engagemang

En viktig del i Nytida Steget är att tillsammans med personen skapa en social plattform för att främja en positiv förändring. Målet är att skapa förutsättningar för att integreras i samhället i ett långsiktigt perspektiv. Vi arbetar metodiskt för att skapa en varaktig förändring.

Våra verktyg

Vi använder oss av materialet ESL (Ett självständigt liv) som underlag för fortlöpande lösningsfokuserade samtal i enlighet med MI metoden (Motiverande samtal). Beroende på vår gemensamma planering och individens behov, samarbetar vi också med arbetsmarknaden för att hitta en lämplig arbetsträning.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Steget

Våra medarbetare har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik