Steget för vuxna

hBoendestöd
Malmö, Skåne
1 av 6 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Steget är en boendetjänst som välkomnar personer över 21 år som är i behov av ett eget boende med behovsbaserad tillsyn eller individuell omsorg.

Vi arbetar utifrån individens unika behov med tydliga mål och ett långsiktigt perspektiv. Tillsammans med personen fokuserar vi på ett stabilt boende och social inkludering.

Vårt arbetssätt

Med ett boende i en egen träningslägenhet får personen stöd att växa inom en tydlig struktur. Nytida Steget riktar sig främst mot de personer som påbörjat en positiv förändring i livet och behöver stöd och struktur för att upprätthålla den och fortsätta växa.

Inom Nytida finns en bred och mångårig erfarenhet av stöd och behandlingsarbete med lägenheten som en central plattform. Tillsammans med individen kartläggs vilka unika behov som finns samt vilka insatser som krävs för att möta dessa behov. Vi fokuserar framför allt på individens egen förmåga och hjälp till självhjälp. Med ett coachande förhållningssätt hjälps vi åt att identifiera de små stegen som leder till stora förändringar.

Socialt engagemang

En viktig del i Nytida Steget är att tillsammans med personen skapa en social plattform för att främja en positiv förändring. Målet är att skapa förutsättningar för att integreras i samhället i ett långsiktigt perspektiv. Vi arbetar metodiskt för att skapa en varaktig förändring.

Våra verktyg

Vi använder oss av materialet ESL (Ett självständigt liv) som underlag för fortlöpande lösningsfokuserade samtal i enlighet med MI metoden (Motiverande samtal). Beroende på vår gemensamma planering och individens behov, samarbetar vi också med arbetsmarknaden för att hitta en lämplig arbetsträning.

Digitala möten

För att förhindra smittspridning med covid-19 så har vi anpassat oss och ställt om. Vi erbjuder digitala möten för vårdgrannar, uppdragsgivare och anhöriga mm.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Visa hela beskrivningen