Nyheter

Grattis till HBTQ-certifieringen!

Ett bildcollage av medarbetare med regnbågsflaggor och ett certifikat

Stort grattis till Nytidas verksamheter Öppenvård och Stödboende i Malmö samt Kristianstad, Steget Boendestöd i Malmö och Friaborg HVB Simrishamn som nu är HBTQ-certifierade.

Tanken att jobba ännu mer med inkludering hade funnits länge hos Ulrika Lund Wieler, då verksamhetschef på öppenvården i Malmö och Kristianstad, nu regionchef. Bland medarbetarna fanns flera som var intresserade av att jobba med den HBTQ-certifiering som RFSL erbjuder.

– Vi ville visa vad vi stod för och arbeta inkluderande, dessutom fick vi förfrågningar från uppdragsgivare som ville veta om vi var HBTQ-certifierade, berättar Ulrika.

Kollegorna på Steget och Friaborg bjöds in att medverka.

– Vi på Steget arbetar hela tiden med värderingsfrågor och utbildningen blev en möjlighet att få bredda vår kunskap inom HBTQ-frågor så att vi kan möta fler människor på ett professionellt sätt, säger Björn Pålsson, verksamhetschef på Steget.

Spetskompetens

HBTQ-certifieringen innebär att Nytida nu har en spetskompetens inom området och har fått verktyg och kunskap för att bemöta ungdomarna på ett bra sätt. En certifiering är också ett åtagande där handlingsplanen är central och något personalgrupperna kommer att arbeta aktivt med på olika sätt för att addera kunskap och skapa möjligheter till fortsatta diskussioner.

– Detta är något vi kan visa våra uppdragsgivare. Min förhoppning är att certifieringen också leder till en ökad medvetenhet inom personalgruppen, inte bara om HBTQ, men överhuvudtaget i hur vi kan bemöta olika människor i livet, säger Björn.

Ungdomarna i öppenvården och på stödboendena har varit nyfikna på vad certifieringen innebär och det har öppnat upp för frågor och diskussioner på ett bra sätt.

– Det handlar ju inte bara om dem som är HBTQ-personer och kan må dåligt, utan om att alla som är hos oss behöver prata om inkludering och värderingar. En del kommer från länder med en annan syn på homosexualitet och HBTQ. Där det kanske är tabu att alls ta upp ämnet, säger Ulrika.

Utbildning av alla medarbetare

Bakom certifieringen ligger ett hårt arbete. En arbetsgrupp bestående av medarbetare och chefer har haft regelbundna möten med certifieraren från RFSL och har arbetat med att se över rutiner och ta fram handlingsplaner med mera. Fyra halvdagar har samtliga medarbetare samlats för samtal och gruppövningar.

Medarbetarna fick lära sig mer om den historiska utvecklingen, om när och varför olika lagar tillkommit. Man behandlade de sju diskrimineringsgrunder som finns, och diskuterade alltså inte bara HBTQ utan inkludering i stort. Olika ord, uttryck och ordval var ett annat ämne som ingick.

För Björn innebar utbildningen bland annat att reflektera över nya frågor.

– Vissa saker, som könsdysfori exempelvis, är otroligt komplext och kan kännas svårt. Jag tror att vi ibland känner att vi är proffs på att bemöta alla människor, men vi mår också bra av att känna oss nya inför något och våga ta till oss helt ny kunskap.

För Ulrika var det en sorlig aha-upplevelse när statistik presenterades över psykisk ohälsa, suicid och våld i målgruppen.

– Det var tufft att se hur stora tal det handlar om både här i Sverige och i världen och hur mycket som återstår att göra.

Överlag har det dock varit roligt. Medarbetarna har uppskattat utbildningen och att få göra detta tillsammans. Samtalen har handlat om hur medarbetarna pratar med varandra och hur man inkluderar exempelvis vid lunch- eller fikasamtal. Men naturligtvis också om hur man ska jobba med de unga som är i verksamheterna.

– Certifieringen är bara första steget, nu har vi öppnat dörren och börjar jobbet att införliva detta i allt vårt arbete, avslutar Ulrika.

Läs mer om de HBTQ-certifierade verksamheterna

Lyssna