hBoendestöd

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna

Stöd och utveckling i hemmiljö

Vi vänder oss till personer med:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Intellektuella funktionsnedsättningar
 • Psykiska funktionsnedsättningar
 • Allmänt nedsatt social förmåga
 • En del av våra omsorgstagare är så kallade ”hemmasittare”; de bor hos sina föräldrar, saknar sysselsättning i vardagen och har ett bristande socialt nätverk. För vissa är hemmet också förknippat med ett visst mått av oro och en stress. För den som önskar och vill erbjuder vi därför en trygg och neutral träffpunkt i våra lokaler på Lundagatan i Solna. Här kan man träffa sitt boendestöd enskilt eller delta i våra sociala träffar där fokus ligger på att öva på vardagssamtal och bryta social isolering - men även på att göra studiebesök och besöka föreläsningar.

  Vårt sociala och utvecklande boendestöd är unikt som verksamhet och har blivit mycket uppskattat av såväl klienter som handläggare och kvalitetsutvecklare.  2015 var vi nominerade till Kvalitetspriset av Omsorgsakademin i Solna Stad.

  Stäng
  Visa hela beskrivningen

  Mer information om Stöd och resurs Boendestöd

  Verksamheten har kontor på Lundagatan 7, nära Solna Centrum.

  I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

  Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

  På boendestöd finns 3 heltidsanställde samt 2 timvikarier. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. eller påbyggnadskurser inom NPF, undersköterska.

  Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

  Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.