hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
Autism
5

LSS-boende i Stockholm

Solsta LSS-gruppboende vänder sig till dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Målet för oss på Solsta är att ge dig en trygg vardag fylld med innehåll som stimulerar och leder till ökad självständighet. Hur vardagen ser ut hänger samman med dina unika förutsättningar. Vi arbetar med del- och huvudmål som vi följer upp. Du får en genomförandeplan som tar upp dina behov och våra insatser. Den beskriver hur du lotsas mot allt större självständighet och integration i samhället.

Du kan erbjudas sysselsättning på dagligverksamheten Industri och hantverk i Vallentuna.

Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Solsta

På Solsta bor vi med naturen inpå knuten. Du bor i egen lägenhet som anpassas efter dina behov. På promenadavstånd finns en sjö där man kan fiska och grilla. Till Vallentuna, Täby och Stockholm finns det buss- och tågförbindelser.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.