Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola för barn & unga

hFritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Lödöse, Lilla edet, Västra Götaland
1 av 3 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna som börjar hos oss ska vara inskrivna i särskolan eller gymnasiesärskolan.

Som elev hos oss får du undervisning och ett schema som passar dina speciella förutsättningar. Många av våra elever har en ganska svår skoltid bakom sig. Att vända upplevelsen av skolan till något bra är en stor och viktig uppgift för oss. För att kunna ge dig bästa möjliga skolgång börjar vi med att gå igenom vad du behöver för att trivas hos oss. Vi samtalar med exempelvis tidigare skolor, korttidsboenden, boenden och vårdnadshavare. Och vi tar inte minst reda på vilka som är dina starka sidor och intressen för att kunna skräddarsy din skolgång så att den känns meningsfull. Nytidas ramverk för pedagogik är en grund för den personliga pedagogiken. Vi har stort fokus på tillgänglighet, bemötande och motivation.

Samarbete från dag ett

Vårdnadshavarna är självklara samarbetspartners och värdefulla källor till kunskap om vad våra elever behöver. Tillsammans lägger vi upp en plan för att kommunicera från dag ett på skolan. Informationsutbytet kan se väldigt olika ut. En gång per termin bjuder vi in till utvecklingssamtal vid ett tillfälle och vid ett annat till ett gemensamt föräldramöte. Det kanske också vara andra trivselaktiviteter som till exempel vernissage då eleverna visar upp vad de arbetat med under året.

Våra medarbetare

Kvaliteten på skolornas verksamhet kan hållas hög tack vare personalens samlade erfarenhet och kunskap. Här arbetar lärare, speciallärare och elevassistenter. Vi har dessutom tät kontakt med våra barnboenden här i Lödöse. Det bidrar till att vi får en god helhetsbild av hur våra elever har det.

Skolorna ligger nära varandra. Hos oss är det anpassat med flera ingångar till skolbyggnaden. Det är få elever i klassrummen och man har en egen arbetsplats. Rummen är anpassade efter de behov eleverna har och finns det behov av ett eget rum får de det.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Vi kartlägger elevens färdigheter och intressen. Detta görs genom ett tätt samarbete med bland annat anhöriga och boendepersonal för att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och skoldag. Vi ser över hur tillgängligenheten ser ut. Vi tar fram saker som kan motivera eleven och pratar mycket om hur vi bemöter hen. Detta är saker som vi jobbar med fortlöpande för att göra skoldagen så optimal som möjligt.

Alla elever har ett eget schema. Det är anpassat efter varje individ. Det kan vara allt från skrivna ord till objekt. Ett schema hjälper en person med bristande föreställningsförmåga att fylla i viktigt luckor som kan uppstå.

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Fysisk miljö

Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola ligger i den lilla orten Lödöse. Kollektivtrafik och tågförbindelser finns till Göteborg och Trollhättan. På gångavstånd finns livsmedelsbutik, pizzerior, café, museum, fotbollsplan och ishall. I närheten finns också promenadstigar och badsjö.

Om medarbetarna

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. Arbetsgruppen består av lärare, speciallärare, elevassistenter samt finns tillgång till handledare och elevhälsoteam. Medarbetarna har också tillgång till många interna utbildningar som till exempel berör intellektuell funktionsnedsättning, autism, självskadebeteende, tvångssyndrom, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Nästa alla medarbetare har utbildning i Studio 3.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola

Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola på Instagram