Pusselbitens skola i Dalby

hAnpassad grundskola, Fritids, Grundskola
Dalby, Lund, Skåne

Om verksamheten

Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för elever inom anpassad grundskola och grundskoleelever inom autismspektrumtillstånd, i dagligt tal benämnt resursskola. Skolan ligger i Dalby (Lunds kommun) och omfattar 30-35 elevplatser. Vi har tillstånd för grundskola åk 1-6, anpassad grundskola inriktning ämne åk 1-6, anpassad grundskola inriktning områden 1-9, samt fritidshem och korttidstillsyn (LSS). Elever som går på Pusselbitens skola har ett komplext och väl dokumenterat stödbehov kopplat till funktionsnedsättning.

Individanpassat arbetssätt

På Pusselbiten ser vi dina styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån dina behov för att stötta till ett så självständigt liv och så framgångsrik skolgång som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen individanpassas utifrån dina förmågor, styrkor, behov och dagsform. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand. Du får undervisning både i grupp och enskilt. Våra lärare har kunskapen att se vad just du behöver och du vet alltid vem du kan fråga om hjälp.

Vi fokuserar också på din kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och en lyckad skolgång. Genom kommunikation kan du skapa sammanhang samt påverka din tillvaro och vardag. Vi utgår från dina möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Vi arbetar ständigt för att möjliggöra för dig att övervinna svårigheter, växa i din uppgift och att få lyckas. Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i din vardag samtidigt som vi strävar mot de långsiktiga målen.

Fritids efter skoldagens slut

Efter skolans slut kan våra elever stanna på vårt fritidshem. På fritids får man hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela innebandy, pyssla, läsa, leka eller arbeta vid datorn till att laga och äta mellanmål.

Fysisk miljö

Skolan är belägen i ljusa och ändamålsenliga lokaler i centrala Dalby. Nära skolan ligger nationalparker med lummiga skogsdungar, dammar, stenbrott och vackra motionsspår vilket ger oändliga möjligheter till inspiration att nyttja uterummet och naturen i sin pedagogik.

Om medarbetarna

På Pusselbitens skolor ställer vi höga krav på vår personals engagemang och kompetens kring såväl skolämnen som bemötande och förhållningssätt. All personal (oavsett profession) som arbetar med eleverna får utbildning i att arbeta med den specifika målgruppen. Utöver det har vi legitimerad specialpedagog, logoped och utbildade speciallärare. Samtliga har mångårig erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetar utifrån lågaffektivt förhållningssätt och med tydliggörande pedagogik,

Helhetssyn

Pedagoger och medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation. Vi strävar efter ett tätt samarbete med vårdnadshavare och övriga familjemedlemmar, men också samverkan med tidigare skola, BUP, handledare och skolhälsovård. Vi vill erbjuda ett sammanhang där eleven får uppleva framgång och känslan av att lyckas, såväl i skolsituationen som i det sociala samspelet med sin omgivning.

Närmare information om pedagogiken

Tydliggörande pedagogik: Om elevens vardag är så förutsägbar och begriplig som möjligt så ökar chanserna för eleven att lyckas. Metoder för att uppnå detta är tydliggörande individuella scheman, bildstöd i undervisningen, instruktioner på flera olika sätt, en vardag med återkommande rutiner med mera.

Lågaffektivt bemötande: Ett icke-konfronterade bemötande i utmanande situationer. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Klara SkolPool – elevhälsa för alla

Klara SkolPool är en kompetens- och bemanningspartner med visionen att vara ledande i att främja hälsan hos Sveriges framtid genom kvalitet och kunskap. Med eleven i fokus och passion för skolan har vi ett ansvarsfullt uppdrag hos de skolor, koncerner och kommuner i Sverige som vi samarbetar med.

På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid. Vi tror att en stärkt elevhälsa och tillgång till vuxen vägledning kan göra skillnad i elevers mående och utveckling.

Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR.  Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Pusselbitens skola

Fölet Dinero matas med hö
Nyheter

Djur kan uträtta underverk i omsorg och pedagogik

I flera av Nytidas verksamheter arbetar djur med sina förare som en del i omsorgen, men också som pedagogiskt stöd i Nytidas skolor. Med små medel hjälper djuren till att underlätta exempelvis inlärning och rörelseträning eller kanske bara skapa en lugn och varm stund.
Lyssna