Visa alla bilder

hGruppbostad

Egen regi
1
LSS 9§9
Vuxna
ADHD, Aspergers, Autism, Downs syndrom, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Utvecklingsstörning
6

Nyöppnat LSS-boende

Solbergavägen gruppboende, vänder sig till dig som är vuxen med autism eller autismliknande tillstånd och/eller utvecklingsstörning. Utifrån dina intressen, drömmar, behov och styrkor planerar du din dag med stöd från våra medarbetare. Med en tydliggörande och individuell planering utformar vi tillsammans varje ny dag utifrån dina önskemål. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg och på ett enkelt sätt utveckla dina förmågor och bli allt mer självständig. Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Målet för oss som arbetar på Solbergavägen gruppboende är att du ska kunna leva ett gott och självständigt liv utifrån dina egna förutsättningar. Här väljer du själv när du vill delta i gemensamma aktiviteter och när du föredrar egna aktiviteter. Du har alltid personal nära för att ge dig stöd och omvårdnad utifrån dina behov.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Solbergavägen

Solbergavägen ligger i utkanten av Åkes Stykebruk. Åkers styckebruk tillhör Strängnäs kommun och är en av landets äldsta bruksorter och här finner man en genuin bruksmiljö med bland annat hytta från 1795, herrgård med park och flera olika välbevarade byggnader. Runt Åkers styckebruk finns Åkers Bergslag med en storslagen och sjörik vildmarksnatur för ädelfiske, kanotpaddling, bad, vandring på exempelvis Sörmlandsleden och långfärdsskridsko. Här finns stenålderslämningar som är 7000 år gamla.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.