Visa alla bilder

hGruppbostad, Serviceboende

Egen regi
1
LPT, LSS 9§9
Vuxna
Aspergers, Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Psykosociala problem, Tvångssyndrom
10

Smedjevägen 8 (fd Petters) är en gruppbostad med tre platser som vänder sig till vuxna med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning som behöver stöd i sin vardag. Här finns också en servicebostad, Smedjevägen 6 med sju platser. Dessa sju platser är placerade i en närliggande byggnad i form av trapphusmodell, och vänder sig  till samma målgrupp som i gruppbostaden.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Smedjevägen 6 och 8 (fd Petters)

Gruppbostaden och servicebostaden är belägna i ett mindre samhälle vid namn Urshult, i Tingsryd kommun. Enheten erbjuder boende både i form av grupp- och servicebostad i trapphusmodell. De två husen som Trehörna ansvarar för är belägna på Smedjevägen 6 och Smedjevägen 8 med en mindre gård emellan. I gruppbostaden finns det totalt tre lägenheter och även en gemensamhetslägenhet som alla boende har tillgång till. Inom gångavstånd till enheten, cirka 2 kilometer bort, kan vi även erbjuda daglig verksamhet i olika former. Lägenheterna är belägna på olika våningsplan med trappor emellan, hiss saknas i husen. Det finns två gemensamma tvättstugor för alla lägenheter.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Smedjevägen 6 och 8 finns det totalt elva ordinarie boendestödjare som arbetar med den dagliga omsorgen för våra boende. Arbetsgruppen arbetar gemensamt mot både gruppbostaden och servicebostaden vid varje arbetspass. Här finns också en gruppchef för enheten. Det finns en ansvarig sjuksköterska kopplad till enheten och även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut för de boende. Boendestödjarna på Smedjevägen 6 och 8 besitter en bred kunskap för att arbeta med vår målgrupp, och de har relevant utbildning för att hantera sina uppdrag mot våra boende på allra bästa sätt

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.