hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
18+ år

HVB-boende i Knvista

Nytida Knivsta är ett specialiserat boende för personer med psykisk ohälsa. Vi bemöter den enskilde som en hel människa både med psykisk ohälsa och med sin egen unika historia. Ofta rör det sig om depression men även ångest- eller psykossjukdomar är vanliga.

Knivsta rehabilitering vänder sig till män och kvinnor över 18 år med psykisk ohälsa som behöver rehabiliteringsvistelse. På Nytida Knivsta har vi lång erfarenhet av arbete med såväl yngre som äldre med psykisk och kroppslig ohälsa.

Rehabiliteringsvistelse kan löpa över kort eller längre tid i så kallad "vistelse med ett särskilt syfte". Vi är ett alternativ för personer som behöver komma ifrån sitt vanliga boende för rehabilitering, utredning eller i väntan på annat boende.

Tillstånd för HVB

HVB, Hem för Vård och Boende, är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj. SoL 7.1.1.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Knivsta Rehabilitering

Våra två enheter är handikappanpassade och ligger i ett lummigt villaområde. Totalt finns 32 lägenheter med egen dusch och toalett. Vissa av lägenheterna har ett litet kök och egen utgång till trädgården. Måltider sker i gemensamma lokaler.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård, vårdbiträden och skötare. Arbetsterapeut och sjukgymnast kommer vid behov. Två läkare med psykiatrisk och somatisk kompetens är knutna till verksamheten. All personal har tillgång till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling inom psykiatrisk rehabilitering i samverkan med Vardaga äldreomsorg.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.