hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
6
18-40 år

Vi vänder oss till män och kvinnor mellan 18 och 40 år med diagnos inom autismspektrum samt någon form av tilläggsproblematik, till exempel tvång, självskadande beteende eller någon annan form av psykiatrisk diagnos.

Du som placeras hos oss har kanske flera misslyckade eller oavslutade placeringar bakom dig. Vår ambition är att bryta den negativa spiralen och få dig att uppleva att du kommer framåt i ditt liv. Vi ger oss inte, vi står kvar - även när det är svårt.

Vårbergets HVB var tidigare en del av Stöd & Resurs men ingår nu i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Vårbergets HVB

Vårbergets HVB har sex platser och huserar i rymliga och ljusa lokaler i det som en gång var Vårbergs sjukhus. Utöver omsorgstagarnas egna rum finns här gemensamma utrymmen i form av kök, vardagsrum med biljardbord och teve samt ett rum avsett för träning. Vi har också en stor inglasad uteplats som är mycket trevlig att vistas på, i synnerhet under sommartid.

I närheten finns skog och grönområden, men också ett centrum med butiker samt bussar och tunnelbana.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Hos oss arbetar ett tiotal personer, både behandlingspedagoger och socionomer samt en behandlingsansvarig/leg. psykoterapeut och administrativ personal med ansvar för den övergripande kvaliteten på våra insatser.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.