hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
6
18-40 år

I Vårberg i södra Stockholm ligger vårt HVB med behandlande insatser som tar emot män och kvinnor i åldrarna 18-40 år. Hos oss placeras personer med allt ifrån ångestproblematik och självskadande beteende till specifika psykiatriska diagnoser. Vi har kompetens att hantera de utmaningar som komorbiditet (samsjuklighet) innebär och kapacitet att ta oss an de mest komplexa placeringarna. De som kommer till oss kan således även ha en neuropsykiatrisk diagnos i kombination med psykiatrisk problematik. Vår ambition är att bryta den ofta förekommande cykeln av upplevda misslyckanden och byta ut destruktiva beteendemönster mot konstruktiva. För att åstadkomma detta behövs funktionella verktyg och alternativa strategier.

I verksamheten finns en legitimerad psykolog som ansvarar för alla behandlande insatser, vilket bland annat innefattar att samla de externa aktörer som finns kring personen och sedan successivt koppla på de behandlingsinterventioner som är nödvändiga för att uppnå resultat enligt den uppsatta målbilden. Med andra ord erbjuder vi en insats som är skräddarsydd efter individens verkliga behov. I praktiken betyder det att vi kombinerar insatser och bygger unika moduler utifrån en kartlagd prioriteringsordning. På så vis får individen det medbestämmande som är avgörande för att uppnå motivation till varaktig förändring. Vi arbetar med individuella stödsamtal enligt såväl KBT som MI och tillämpar alltid ett lågaffektivt bemötande i relation till klienterna.

Utöver behandlande insatser ger vi stöd i att planera och genomföra sysslor i den dagliga livsföringen. Vi finns också till hands vid fritidsaktiviteter och bistår i kontakter med diverse myndigheter och samhällsinstanser.

Du som placeras hos oss har kanske flera misslyckade eller oavslutade placeringar bakom dig. Vår ambition är att bryta den negativa spiralen och få dig att uppleva att du kommer framåt i ditt liv. Vi ger oss inte, vi står kvar - även när det är svårt.

Vårbergets HVB var tidigare en del av Stöd & Resurs som nu ingår i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Vårbergets HVB

Vårbergets HVB har sex platser och huserar i rymliga och ljusa lokaler i det som en gång var Vårbergs sjukhus. Utöver omsorgstagarnas egna rum finns här gemensamma utrymmen i form av kök, vardagsrum med biljardbord och teve samt ett rum avsett för träning. Vi har också en stor inglasad uteplats som är mycket trevlig att vistas på, i synnerhet under sommartid.

I närheten finns skog och grönområden, men också ett centrum med butiker samt bussar och tunnelbana.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Hos oss arbetar ett tiotal personer, både behandlingspedagoger och socionomer samt en behandlingsansvarig/leg. psykoterapeut och administrativ personal med ansvar för den övergripande kvaliteten på våra insatser.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.