hÖppenvård

Egen regi
SoL
Barn & Unga

Familjebehandling i Spånga, Stockholm

Ungstöd öppenvård Stockholm erbjuder Familjebehandling/familjepedagogiska insatser som riktar sig till familjer eller delar av familjer. Insatsformen riktar sig till målgruppen som har psykosociala, kulturella, religiösa och psykiatriska problem.

Våra familjebehandlare/familjepedagoger hjälper och stöttar familjer som behöver kvalificerad hjälp i form av konflikthantering och gränssättning, skapa och upprätthålla rutiner/struktur, utveckla samspel och kommunikation, stärka relationerna i familjen och stötta familjen/individen vid en krissituation/livssituation.

Vi utgår från en systemteoretisk grund och arbetar med att skapa varaktiga och positiva förändringar i familjen. Insatsformen bygger på att tillsammans med familjen sträva efter att reducera riskfaktorer och hitta verktyg som kan stärka dennes egna resurser för att utveckla fungerande relationer och sunda kommunikationsmönster.

Behandlings- och stödinsatser kan bestå av:

- Familjeterapi/samtalsbehandling
- Konflikthantering/samarbetssamtal
- Kartläggning och kompletterande utredningar
- Omsorgsutredning
- Föräldrautbildning
- Pedagogisk handledning kring svårigheter i förskola/skola
- Nätverksinterventioner
- Övervakat umgänge

Vi har också behandlingsteam som arbetar utifrån behandlingsme­toden SHFB (strukturerad hemmabaserad familjebehandling). Behandlingsteamet består av en familjebehandlare/familjepedagog, en ungdomsbehandlare samt en teamhandledare som samverkar i behandlingsarbetet med utgångspunkt i den genomförande-/vårdplan som upprättats av uppdragsgivaren. Insatsens omfattning i tid kan variera utifrån behov, alltifrån flera timmar och flera dagar i veckan till enstaka träffar. Vi arbetar ofta i familjens miljö men vi har också tillgång till egna lokaler.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Familjebehandling Stockholm

Behandlingsteamet består av en familjebehandlare/familjepedagog, en ungdomsbehandlare samt en teamhandledare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik