hDaglig Verksamhet

Egen regi
1, 2
LSS 9§10
Vuxna
Autism
30

Krutbrukets dagliga verksamhet vänder sig till vuxna med autism eller autismliknande tillstånd med utvecklingsstörning samt personer med förvärvad hjärnskada.

Vi erbjuder dig en meningsfull vardag i en miljö där du blir stimulerad och känner dig trygg. Tillsammans med dig gör vi en målsättningsplan som styr vårt pedagogiska arbete. Varje deltagare har en individuell planering som byggs efter intressen, målsättning och vilja.

Arbete och aktiviteter

På LSS-verksamheten Krutbruket har vi snickeri, skapande verkstad, sortering och uppdrag utanför verksamheten såsom återvinning enklare uppdrag på andra enheter.

Varje vecka erbjuder vi även gemensamma aktiviteter. Vi tränar, skapar, har hemkunskap, ägnar oss åt kultur och jobbar utomhus när vädret tillåter.

På Krutbruket finns möjlighet att värma medhavd mat och äta i vår matsal.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om DV Krutbruket

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik