hHVB

Egen regi
1
SoL 7.1.1
Vuxna
6

Bolinders HVB är ett autismspecifikt behandlingshem på Kungsholmen i Stockholm som riktar sig till vuxna personer i åldrarna 25-40 år med diagnoser inom autismspektrum och psykiatriska diagnoser, till exempel utagerande beteenden, ätstörningar eller liknande.

Bolinders HVB var tidigare en del av Stöd & Resurs som nu ingår i Nytida.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Bolinders HVB

Bolinders HVB har sex platser och är beläget i ljusa och rymliga lokaler på Kungs-holmen i centrala Stockholm. Härifrån är det nära till kommunikationer och alla de bekvämligheter som en större stad erbjuder. Samtidigt finns flera parker och grön-områden nära till hands.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Hos oss arbetar ett tiotal personer, både behandlingspedagoger, socionomer och en behandlingsansvarig/leg psykoterapeut samt administrativ personal med ansvar för den övergripande kvaliteten på våra insatser.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.