En meningsfull sysselsättning för personer med måttlig funktionsnedsättning, hjälpande händer för personalen på ett äldreboende och lite…